2020-05-24

დოქტორანტ ნინო მესხის დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 25 მაისს, 16:00 საათზე, ჩატარდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა.
 
დღის წესრიგი:
„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის, ნინო მესხის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე:  „რუსული მხატვრული პროზის ქართულ ენაზე თარგმნის პრობლემები (ჟურნალი "ახალი თრგმანები" 1992-2009 წწ.)“.
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: რუსუდან ჭანტურიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი.
ოფიციალური შემფასებლები: მარიამ ფილინა,ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი; სოფიო ჩხატარაშვილი,ფილოლოგიის დოქტორი.
ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით დისერტაციის დაცვა შედგება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად.
სადისერტაციო კომისიის წევრები, ექსპერტები, შემფასებლები, დოქტორანტის ხელმძღანელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრები და სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები სადოქტორო ნაშრომის დაცვაში მონაწილეობას მიიღებთ zoom-ის პროგრამით; კერძოდ, დაცვის პროცესში შეგიძლიათ ჩაერთოთ ფილოლოგიის სექციის თავმჯდომარის ბმულით: https://zoom.us/j/8978585107 

ამავე ბმულით დაცვის პროცესს თვალი შეიძლება ადევნონ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა“ და ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის წარმომადგენლებმა; ასევე, სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.