დოქტორანტმა ნინო ზაალიშვილმა სადისერტაციო ნაშრომი დაიცვა

doktorantma-nino-zaalishvilma-sa

2018 წლის 12 ნოემბერს, 16:00 საათზე ქართული უნივერსიტეტში სადისერტაციო ნაშრომი დაიცვა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ქართველური ენათმეცნიერების“ მიმართულების დოქტორანტმა ნინო ზაალიშვილმა.

სადოქტორო ნაშრომის თემა: "ნუმერაციული ფრაზეოლოგიზმები სხვადასხვა სისტემის ენებში (ქართული, რუსული და ესპანური მასალის მიხედვით)“.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნუნუ გელდიაშვილი.

ოფიციალური შემფასებლები: 

 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მანანა ტაბიძე; 
 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ციური ახვლედიანი. 

ექსპერტები:

 • ფილოლოგიის დოქტორი, მიხეილ ლაბაძე;
 • ფილოლოგიის დოქტორი, ნათია იაკობიძე.

სადისერტაციო კომისიის წევრები: 

 • პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე (კომისიის თავმჯდომარე),
 • პროფესორი თეიმურაზ გვანცელაძე,
 • პროფესორი ივანე ლეჟავა;
 • პროფესორი მერაბ ნაჭყებია,
 • ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა (კომისიის მდივანი),  
 • ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან გაბუნია (მოწვეული),
 • ფილოლოგიის დოქტორი, მარინე კობეშავიძე (მოწვეული),
 • ფილოლოგიის დოქტორი,  ხატია ხატიაშვილი (მოწვეული).

სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის წევრები: 

 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე (სექციის თავმჯდომარე);
 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვლადიმერ მინაშვილი (სექციის თავმჯდომარის მოადგილე);
 • ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი ნინო მამარდაშვილი (სექციის მდივანი);
 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თეიმურაზ გვანცელაძე;
 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მანანა ტაბიძე;
 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ივანე ლეჟავა;
 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირინე კაპანაძე;
 • ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი ოთარ მათეშვილი;
 • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ნაჭყებია;
 • ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი ბელა შავხელიშვილი;
 • ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა.