ეკა დუღაშვილი

განათლება:

 • 1990-1995 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკის და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი; აკადემიური ხარისხი: მაგისტრთან გათანაბრებული; სპეციალობა: ქართული ენა და ლიტერატურა, კლასიკური ფილოლოგია
 • 1995 - იენის, საარბრუკენის  უნივერსიტეტი ( გერმანია); სპეციალობა: კლასიკური ფილოლოგია
 • 1996 - თესალონიკის არისტოტელეს სახელობის უნივერსიტეტი (საბერძნეთი); აკადემიური ხარისხი: ახალბერძნული ენის კვალიფიკაციის (B2) სერთიფიკატი; სპეციალობა: ბერძნული და ბიზანტიური ფილოლოგია
 • 1998-1999 - ათენის ეროვნული და კაპოდიასტრიას სახელობის უნივერსიტეტი (საბერძნეთი); აკადემიური ხარისხი: სერთიფიკატი (C1) მაგისტრატურის არჩევითი კურსი; სპეციალობა: ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია
 • 1996-1999 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ასპირანტურა; აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი; სპეციალობა: ფილოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2010-დღემდე - ასოცირებული პროფესორი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2000-2015 - მეცნიერ-თანამშრომელი; ტექსტოლოგიისა და კოდიკოლოგიის დეპარტამენტი; საქართველოს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
 • 2015-დღემდე - მთავარი მეცნიერი; ტექსტოლოგიისა და კოდიკოლოგიის დეპარტამენტი; საქართველოს კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
 • 2004-2012 - ოფიციალური თარჯიმანი, რეფერენტი (ბერძნული ენა); საგარეო ურთიერთობათა განყოფილება, კანცელარია; საქართველოს საპატრიარქო
 • 2004-დღემდე - მოწვეული ლექტორი; ღვთისმეტყველების ფაკულტეტი; თბილისის სასულიერო აკადემია
 • 2012-1013 - ხარისხის უარუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა; საქართველლოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. ბიზანტიურ-ქართული ჰიმნოგრაფიის ურთიერთმიმართებისერთი საკითხისათვის. ელენე მეტრეველი-100. ელენე მეტრეველისდმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცის მასალები. კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი . 2018. 23-31
 2. წმინდა გრიგოლ ხანძთელი და იადგარი საწელიწდოჲ; შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გზამკვლევი: "უდაბნოთა ქალაქმყოფელი წმ.გრიგოლ ხანძთელი“, თბილისი, 2018
 3. იოანე დამასკელის ჰიმნოგრაფია X საუკუნის ქართულ იადგარებში; საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი, 2018
 4. სანკტ-პეტერბურგის კოლექციის ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი. ბერძნული ტექსტები. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; "მრავალთავი“ 2017. თბილისი. 85-97
 5. კოზმა იერუსალიმელის საუფლო დღესასწაულების კანონთა მიმართებანი ბიბლიურ წიგნებთან და მათი ასახვა იადგარისეულ ქართულ თარგმანებში. ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები.IV. თბილისი.2015. 35-42
 6. ხმათა (იხოსთა)მიკუთვნილობის ერთი ასპექტის შესახებ ქართულ სამგალობლო ტრადიციაში. თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახ.სახელმწიფო კონსერვატორია.პიროვნება, საზოგადოება,კულტურა დროის კონტექსტში. სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. 2015. 24-31
 7. The Iviron Monastery on Mount Athos and Georgia (Past, Present, Future) proceedings of The International conference "Returning to Spirituality" Nova Publisher, Woshington, 2015. 111-117
 8. იადგარში ასახული ბიზანტიური ჰიმნოგრაფია. "მრავალთავი", თბილისი, კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი "მრავალთავი" 2015. თბილისი. 21-28
 9. წმინდა გიორგისადმი მიძღვნილი ჰიმნოგრაფიული კანონის უძველესი ქართული თარგმანები. ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები.III.თბილისი.2014, 54-59
 10. On the Interrelation of Byzantine and Georgian Hymnography (As Exemplified by the Tao- Klarjeti, Mount Athos and Black mountain Monastic Hymnographyc Schools) Bucharest, 2015
 11. St. George Athonate Translator of the Byzantine Hymnography, Nova Publisher, Woshington, 2015. 127-138
 12. ეფთვიმე მთაწმიდელისადმი მიძღვნილი ლიტურგიკულ-ჰიმნოგრაფიულიგანგება. ათონის საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლა. შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი. 2013, 23-30
 13. ღვთისმშობლის მიძინების თემა სინის მთის ქართულ ჰიმნოგრაფიულ ხელნაწერებში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. თბილისი 2013, 131-137 
 14. სირიელ წმინდანთა ხსენება და საგალობლები Xს-ის ქართულ ჰიმნოგრაფიულ ხელნაწერებში. (რევაზ სირაძის საიუბილეო კრებული). საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.თბილისი 2012,61-66
 15. The Iviron Monastery of Mount Athos  in The 15 th-19th c. (History, Pilgrims and Manuscripts,) Bucharest, proceedings of the international conference, Book , Europe,2011.324-334
 16. ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების ისტორია: ჰიმნოგრაფია; გ.ნადირაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული.თბილისი.2012,  12-20
 17. XVIIc Georgian liturgical book,,Gulanii”. Actes Du Symposium, International Le Livre, La Romanie,L‘Europe.Bucuresti.2012
 18. თარგმანის ისტორია დამხმარე სახლმძღვანელო - სალექციო კურსი გ, ალიბეგაშვილთან თანაავტორობით , თბილისი,  "ქართული უნივერსიტეტი“ 2017
 19. ბიბლიური სიუჟეტები ქართულხელნაწერთა გაფორმებაში    მონოგრაფია ნინო ქავთარიასთან და ქეთევან ტატიშვილთან  თანაავტორობით, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი , თბილისი 2016
 20. კოზმა იერუსალიმელის საგალობლების უძველესი ქართული თარგმანები (ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობები) მონოგრაფია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი , თბილისი, 2014
 21. ამბავი ერთი ხელნაწერისა.  ქართულ- ბერძნული ხელნაწერი სანკტ- პეტრბურგის კოლექციიდან    მონოგრაფია ნინო ქავთარიასთან ერთად, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2013

სამეცნიერო-საგრანტო პროექტები:

 • 2014-2017 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ქართულ - ბერძნული ხელნაწერი O.I. 58. სანკტ- პეტერბურგის კოლექციიდან. ტრადიცია და ინოვაცია. პროექტის ხელმძღვანელი
 • 2013-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული "ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმის) სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები"; ძირითადი მონაწილე
 • 2014-2017 - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა (IX-XIXსს) გაფორმებაში ჩართული მინიატურების მონაცემთა ბაზა. რედაქტორი- კონსულტანტი
 • 2014  - ათონის წმინდა მთის წმ. პანტელეიმონის მონასტრის ქართული ხელნაწერების კატალოგი. ძირითადი შემსრულებელი,რედაქტორი-კონსულტანტი
 • 2003-2005 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ჰიმნოგრაფიის ისტორია. ძირითადი მონაწილე

სტიპენდიები და საერთაშორისო გრანტები:

 • 2004-2005  - ნატოს და იტალიის ეროვნული კვლევების ცენტრის სტიპენდია რომის პაპის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტსა და ვატიკანის ბიბლიოთეკაში (რომი, იტალია);
 • 2000 - ჯორჯ სოროსის ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო“ სტიპენდია აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში (ბუდაპეშტი), კრაკოვის უნივერსიტეტში, პრაღის უნივერსიტეტში, ვენის უნივერსიტეტში, გრაცის უნივერსიტეტში. 
 • 1997-1999 - საბერძნეთის სახელმწიფო სტიპენდია, ათენის კაპოდისტრიას უნივერსიტეტში
 • 1996 - საბერძნეთის სახელმწიფო სტიპენდია, თესალონიკის არაისტოტელეს სახლობის უნივერსიტეტში

თარგმანები:

 1. დიმიტრის ნოლასი. ოდა საქართველოს.(ლიტერატურული ნარკვევი) (თარგმანი ბერძნულიდან ქართულად)  კალმასობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკდემიის და შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სალიტერატურო- სამცნიერო გაზეთი.2002. N 7;
 2. არქიმანდრიტი კიპრიანე კერნი. საეკლესიო პოეზიის ისტორია. (თარგმანი რუსულიდან ქართულად).  ჟურნალი "არჩევანი". 2006.N1; ელექტრონული ვერსია: https://goo.gl/K7PXiM
 3. მარიოს ხაკასი. თანამედროვე ბერძნული ნოველები.(თარგმანი ბერძნულიდან ქართულად)  ჟურნალი "არჩევანი" 2006 N7-8;
 4. საქართველოს ეკლესია-მონასტრები (თარგმანი ქართულიდან ბერძნულად). თბილისი.2006;
 5. სიურიალისტი ბერძენი პოეტის ნიკოს ენგონოპულოსის ლექსების თარგმანები და შემოქმედება. ჩვენი მწერლობა. თბილისი. 2007 N3 (29);
 6. დიონისიოს სოლომოსი. საბერძნეთის ეროვნული ჰიმნი. (ჰიმნი თავისუფლებას) თანამდროვე ბერძნული პოეზიის ანთოლოგია.ორენოვანი გამოცემა. თბილისი. გამომცემლობა "ლოგოსი" 2007;
 7. ნიკოს გაცოსის, ნიკიფოროს ვრეტაკოსის, კირიაკოს ხარლამპიდის, მიხალის პიერისის პოეზიიის თარგმანები. თანამდროვე ბერძნული პოეზიის ანთოლოგია.ორენოვანი გამოცემა. თბილისი.  გამომცემლობა ,, ლოგოსი’ 2007;
 8. იეროთეოს ვლახოსი. მართლმადიდებლური ფსიქოთერაპია. თბილისი.ახალი ივირონი 2010 (თარგმანი ბერძნულიდან ქართულად);
 9. იეროთეოს ვლახოსი .თვალსაჩინოებითი კატეხიზმო.  თბილისი. ახალი ივირონი. 2010, (თარგმანი ბერძნულიდან ქართულად);
 10. მღვდელმონაზონი ისააკი. ბერი პაისი მთაწმიდელის ცხოვრება. თბილისი. 2011(თარგმანი ბერძნულიდან ქართულად);
 11. ნიკოდიმოს მთაწმიდელი. უხილავი ბრძოლა. (თარგმანი ძველი ბერძნულიდან)  2014. თბილისი;
 12. იეროთეოს ვლახოსი "სულიერი მედიცინის მეცნიერება", 2017. თბილისი. (ბერძნულიდან ქართულად)

სერთიფიკატები:

 • საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლაში "ბერძნული ენა და ცივილიზაცია“ მონაწილეობის და უმაღლესი შეფასების დამადასტურებელი სერთიფიკატი (თესალონიკის არისტოტელეს სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბერძნეთი) 
 • ახალი ბერძნული ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო აღიარების სერთიფიკატი (ათენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბერძნეთი)
 • პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმში "ქართული ხელნაწერი" მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (თბილისი)

სხვა აქტივობები:

 • ათონის წმინდა მთის ლიტერატურული მემკვიდრეობის და კულტურის შემსაწვლელი საერთაშორისო ასოციაციის წევრი;
 • ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალ ,,მრავალთავის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
 • ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს წევრი( 2008-დღემდე
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, მდივანი;
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საკონკურსო  კომისიის წევრი( უცხო ენის(ახალი ბერძნული) ცოდნის შემფასებელი)   2013 -2014;
 • პუბლიკაციები გაზეთ ,, ქართულ  უნივერსიტეტში“;
 • სტატია:  სრულიად საქარათველოს  კათოლიკოს- პატრიარქი ილია მეორე და საერთაშორისო საეკლესიო ურთიერთობები.   საქართველოს კათოლიკოს - პატრიარქის ილია მეორის  საიუბილეო კრებული,, მწყემსი საქართველოსი’ თბილისი 2012;
 • საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა“ სარეცენზიო კომისიის წევრი 2012;