2019-06-19

ეკატერინე ფავლენიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 5 ივლისს,  15 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ეკატერინე ფავლენიშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის ,,კათოლიკობა საქართველოში (XIX საუკუნე)“  დაცვა.
                                      
სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: სერგო ვარდოსანიძე, პროფესორი
დოქტორანტის რეცენზენტები: ვახტანგ გურული, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
თეიმურაზ თათარიშვილი, ისტორიის დოქტორი