ელსევიერის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

  • Scopus-ის ბაზებზე წვდომის მიზნით, მიყევით ბმულს და დარეგისტრირდით: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

  • Scopus-ის ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus

  • ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/17532/

  • Science Direct-ის რესურსებზე წვდომის მიზნით მიყევით ბმულს და დარეგისტრირდით

https://www.sciencedirect.com/

  • ბაზებზე წვდომის გზამკვლევის სანახავად  მიყევით ბმულს 

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support

  • ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/17532/

  • Scival Funding (Funding Institutional)-ზე  წვდომის მიზნით, მიყევით ბმულს და დარეგისტრირდით 

https://www.fundinginstitutional.com/login?routeTo=%2F

  • ტექნიკური პრობლემის შემთხვევაში, თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ბმულს

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/funding-inst/