„ენები, დიალექტები და ეროვნული თვითმყოფადობა: ხორვატიის მაგალითი“

4 ივნისს, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართველოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის ორგანიზებით ჯორჯიის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ენათმეცნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ქით ლენგსტონმა წაიკითხა ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: „ენები, დიალექტები და ეროვნული თვითმყოფადობა: ხორვატიის მაგალითი“.