„ენობრივი სიტუაცია ბრაზილიაში და ეროვნული იდენტობის საკითხები“

2021 წლის 26 მაისი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართველოლოგიის  ცენტრის ორგანიზებით ოჰაიოს უნივერსიტეტის ესპანური ენათმეცნიერების, ესპანურ-პორტუგალიური ფილოლოგიის დეპარტამენტის დოქტორანტმა მარსია მასედუმ წაიკითხა საჯარო ლექციას თემაზე: „ენობრივი სიტუაცია ბრაზილიაში და ეროვნული იდენტობის საკითხები“.