ეთერ კობალაძე

გამოცდილება:

 • 2009 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბუღალტერი;
 • 1998-2009 წწ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს წამყვანი სპეციალისტი;
 • 1996-1998 წწ საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის აპარატი, რეფერენტი;
 • 1995-1996 წწ კომპანია თელასი, ინჟინერი;
 • 1989-1990 წწ საქსმენსკი, ლაბორანტი.

განათლება:

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმაციის მართვისა და დამუშავების ავტომატიზირებული სისტემები, ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსის კვალიფიკაცია

ტრეინინგები:

 • 1997 წ სახელმწიფო მოხელეთა ტრეინინგი;
 • 2008 წ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კურსი;
 • 2009 წ საბუღალტრო პროგრამა ორის-ბუღალტერიის ადმინისტრატორის კურსი;
 • 2011 წ საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი სრული სალექციო კურსი, კაპტო ჯგუფი.

ენები:

 • რუსული - ძალიან კარგად
 • ინგლისური - საშუალოდ

საოფისე პროგრამები:

 • MS Word
 • MS Excel
 • Internetl
 • OrisAccounting