2019-06-13

ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტის მაია კობიაშვილი სადოქტორო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 17 ივნისს, 16:00  საათზე, ქართული უნივერსიტეტის  წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი მაია კობიაშვილი დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „პროლეტარული ნარატივი ქართულ მწერლობაში“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნინო მინდიაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

ოფიციალური შემფასებლები: ნინო მამარდაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი; თამარელა წოწორია,  ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი.