2020-01-30

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტის თამარ გელაშვილისსადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 3 თებერვალს, 16:00 საათზე, წმიდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა.

„ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი თამარ გელაშვილი დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „სახელზმნის მორფო-სინტაქსური ფუნქციის ტიპოლოგიური ურთიერთმიმართებანი (ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე დაყრდნობით)“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

  • ნუნუ გელდიაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
  • მანანა ღარიბაშვილი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი ინგლისური ენის სწავლების მიმართულებით

ოფიციალური შემფასებლები:

  • მანანა ტაბიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
  • მანანა რუსეიშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.