2021-04-13

ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამა: ფსიქოსინთეზი

15 აპრილს, 20:00 საათზე, გაიმართება ONLINE შეხვედრა ფსიქოლოგ ნინო ქვარიანთან, თემაზე: "ფსიქოსინთეზი".
„ფსიქოსინთეზის“ ფუძემდებელია რობერტო ასაჯოლი, იტალიელი ფსიქიატრი და ფსიქოანალიზის ერთ-ერთი პირველი გამავრცელებელი იტალიაში. მან XX-ე საუკუნის დასაწყისში, ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის სხვადასხვა მეთოდებისა და ფსიქოთერაპიული მიდგომების გაერთიანებით შეიმუშავა მკურნალობის სრულიად ახალი მეთოდი. „ფსიქოსინთეზი“ აერთიანებს განსხვავებულ ფსიქოთერაპიულ მიმდინარეობებს : ფსიქოანალიზს, ჰუმანიტარულ ფსიქოლოგიას და ტრანსპერსონალურ ფსიქოლოგიას.
კურსი მოიცავს „ ფსიქოსინთეზის“ თეორიას და პრაქტიკას.
„ფსიქოსინთეზის“ თეორის საშუალებით გაეცნობით ამ ფსიქოთერაპიული მეთოდის “წარმოშობის ისტორიას, ზემოთჩამოთვლილ მიმდინარეობებთან მის განსხვავებებსა და მსგავსებებს, „ფსიქოსინთეზის“ ჭრილში დანახულ ადამიანის შინაგანი სამყაროს „რუქის“ აღწერას და მის დახასიათებას, ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა პოტენციური შესაძლებლობები გააჩნია ადამიანს, როგორაა შესაძლებელი ადამიანის ჰარმონიული განვითარება. რა იწვევს ფსიქოლოგიურ კრიზისებს, რომელი ასაკისთვისაა უფრო დამახასიათებელი, რა როლი აქვს კრიზისულ სტადიებს ადამიანის ცხოვრებაში, რა რესურსი გააჩნია ადამიანებს მათ დასაძლევად...
„ ფსიქოსინთეზის“ პრაქტიკა მოიცავს პრაქტიკულ სავარჯიშოებს (მათ შორის ძირითადად მედიტაციურ სავარჯიშოებს), რომელიც მნიშვნელოვანია, როგორც პრაქტიკული ცოდნის შესაძენად და პირადი გამოცდილების საშუალებით ამ სავარჯიშოების უკეთ გასაცნობად, ასევე დაგეხმარებთ საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში, მათ შორის ფსიქოლოგიური პრობემების იდიენტიფიცირებაში, თქვენი მიზნებისა და სურვილების უკეთ გაცნობიერებაში.

შეხვედრაზე დასასწრები ბმული: https://zoom.us/j/4188440409