2021-05-06

ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამა: ჯგუფური თერაპია

6 მაისს, 20:00 საათზე, ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი მოდულის, ჯგუფური თერაპიის შესახებ ისაუბრებს ფსიქოლოგი მზია დალაქიშვილი.

თემები:

  • ჯგუფთან მუშაობის გამოცდილება
  • ჯგუფური თერაპიის უპირატესობები
  • ჯგუფური თერაპიის სიძნელეები და გამოწვევები
  • ჯგუფის შერჩევის პროცესი
  • ჯგუფის დინამიკის წარმართვა სასურველი მიზნის მისაღწევად

შეხვედრა გაიმართება Facebook Live ჩართვის საშუალებით.

Facebook ღონისძიების ბმული
Zoom-ის ბმული