2019-09-26

გასაუბრების/გამოცდის შედეგები მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე

დაფინანსებულთა სიაში მოხვედრილებს შეგიძლიათ ხელშეკრულების გასაფორმებლად მობრძანდეთ 30 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით ქართულ უნივერსიტეტში, პირველი კორპუსი, მეორე სართული, ოთახი N201. 

თვითდაფინანსებულთა სიაში მოხვედრილთა საყურადღებოდ!

თვითდაფინანსებულთა სიაში მოხვედრილმა აპლიკანტმა ქართულ უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის სურვილის შემთხვევაში 2019 წლის 2 ოქტომბრის ჩათვლით ამის თაობაზე უნდა დააფიქსიროს ელექტრონულ მისამართზე zurabberia@gmail.com და მიუთითოს სახელი, გვარი და საგანი, რომელზეც ჰქონდა განაცხადი შემოტანილი. შეგახსენებთ, რომ თვითდაფინანსებულთა რაოდენობა ჯამურად (ყველა საგნის ჩათვლით) განსაზღვრულია 20 ადგილით. თვითდაფინანსებულთა სწავლის საფასურის 20%-ს უნივერსიტეტი დააფინანსებს.  
 

მათემატიკა
მაქსიმალური ქულა - 25, ზღვარი - 13 ქულა
ზღვარი გადალახა და დაფინანსება მოიპოვა ოთხივე აპლიკანტმა: 

 • 26001038435 – 20 ქულა
 • 62009005644 – 19 ქულა
 • 36001001403 – 21 ქულა
 • 33001003332 – 18 ქულა

ქიმია
მაქსიმალური ქულა - 25, ზღვარი - 13 ქულა
ზღვარი გადალახა და დაფინანსება მოიპოვა ერთმა აპლიკანტმა

 • 01011070713– 20 ქულა

ფიზიკა
მაქსიმალური ქულა - 25, ზღვარი - 13 ქულა
ზღვარი გადალახა და დაფინანსება მოიპოვა ერთმა აპლიკანტმა

 • 43001040108 – 21 ქულა

ბიოლოგია
მაქსიმალური ქულა - 25, ზღვარი - 13 ქულა
ზღვარი გადალახა და დაფინანსება მოიპოვა ხუთივე აპლიკანტმა

 • 60001154243 – 22 ქულა
 • 22001024838 – 19 ქულა
 • 20002046360 – 19 ქულა
 • 01029010598 – 17 ქულა
 • 37001038359 – 16 ქულა

ისტორია
მაქსიმალური ქულა - 25, ზღვარი - 13 ქულა
ზღვარი გადალახა და დაფინანსება მოიპოვა შვიდმა აპლიკანტმა, დანარჩენ აპლიკანტებს პროგრამაზე სწავლა შეეძლებათ თვითდაფინანსების პირობებში (სწავლის წლიური საფასური 2150 ლარი, რომლის 20%-ის დაფინანსებაში უნივერსიტეტი მიიღებს თანამონაწილეობას).

სრული დაფინანსება:

 • 24001046435  – 24 ქულა
 • 01024077211   – 21 ქულა
 • 33001031959   – 23 ქულა
 • 62009000108   - 22 ქულა
 • 16001031102   – 20 ქულა
 • 51001029916   – 20 ქულა
 • 14001020774   - 19 ქულა

თვითდაფინანსება (სწავლის წლიური საფასური 2150 ლარი, რომლის 20%-ის დაფინანსებაში უნივერსიტეტი მიიღებს თანამონაწილეობას)

 • 49001015320   - 18 ქულა
 • 54001056860   - 18 ქულა
 • 14001028712   - 18 ქულა
 • 12001094533   - 17 ქულა
 • 01005039620   - 17 ქულა
 • 62001043810   - 16 ქულა
 • 38001044482   - 16 ქულა

ინგლისური ენა
მაქსიმალური ქულა - 25, ზღვარი - 13 ქულა 
ზღვარი გადალახა და დაფინანსება მოიპოვა 16 აპლიკანტმა, დანარჩენ აპლიკანტებს პროგრამაზე სწავლა შეეძლებათ თვითდაფინანსების პირობებში (სწავლის წლიური საფასური 2250 ლარი, რომლის 20%-ის დაფინანსებაში უნივერსიტეტი მიიღებს თანამონაწილეობას).

სრული დაფინანსება:

 • 01006001039 - 25 
 • 01001093305 – 25
 • 54001061547 – 25
 • 01001076718 – 25
 • 01027034974 – 24
 • 12001091466 – 24
 • 13001012367  - 24
 • 01024062299 -23
 • 62004025422 – 23
 • 59001024589 – 23
 • 60001006733 – 23
 • 22001023600 – 23
 • 35001061152 – 23
 • 01013012445 – 23
 • 42001036297 – 23 
 • 55001006813  - 22

თვითდაფინანსება (სწავლის წლიური საფასური 2250 ლარი, რომლის 20%-ის დაფინანსებაში უნივერსიტეტი მიიღებს თანამონაწილეობას)

 • 35001059607 – 20
 • 35001024269 – 20 
 • 60001121842 – 20 
 • 15001023383 – 20
 • 06001008210 - 20
 • 01011085692 - 20
 • 62001040333 - 19   
 • 01030045979 – 19
 • 19001103984 – 19
 • 01027074072 -19
 • 40001014975 - 19
 • 19001106762 - 18
 • 02001007886 – 18
 • 26001035450 – 17 
 • 01019060751 – 17
 • 01026015782 – 17
 • 35001123055 – 16 
 • 01001066812 – 16
 • 01005045323 – 16
 • 54001055673  - 16
 • 0100503069 – 16
 • 11001008481  - 14
 • 01005041992 – 14
 • 01011075292 - 13

ქართული ენა და ლიტერატურა

მაქსიმალური ქულა - 25, ზღვარი - 23 ქულა 
ზღვარი გადალახა და დაფინანსება მოიპოვა 16 აპლიკანტმა, დანარჩენ აპლიკანტებს პროგრამაზე სწავლა შეეძლებათ თვითდაფინანსების პირობებში (სწავლის წლიური საფასური 2150 ლარი, რომლის 20%-ის დაფინანსებაში უნივერსიტეტი მიიღებს თანამონაწილეობას).

სრული დაფინანსება:

 • 01005029655    25
 • 19001106421    25
 • 18001064306    25
 • 0100109559     25
 • 62702010564    25
 • 01027081498    25
 • 31001055182    25
 • 38001046446    24
 • 12001095990    24
 • 1901104261    24
 • 01019083011    24
 • 61001081129    23
 • 62009003409    23
 • 01001097453    23
 • 31001051969    23
 • 46001022873    23

თვითდაფინანსება (სწავლის წლიური საფასური 2150 ლარი, რომლის 20%-ის დაფინანსებაში უნივერსიტეტი მიიღებს თანამონაწილეობას)

 • 54001055821    22
 • 53001054531    22
 • 43001039399    22
 • 01911098190    21
 • 45001032718    21
 • 01001057844    21
 • 01027068234    21
 • 20001066754    21
 • 39001042162    21
 • 31001053726    21
 • 31001055059    20
 • 38001043299    20
 • 19001110276    19
 • 13001064626    19
 • 56001023177    19
 • 11001032336    19
 • 31001056571    18
 • 10001057707    18
 • 33001081774    18
 • 29001033826    18
 • 54001057982    18
 • 01011092670    18
 • 53001060010    18
 • 01001082685    18
 • 01017049385    17
 • 49001013598    17
 • 39001040318    17
 • 31001051828    17
 • 38001048721    17
 • 01011086338    16 
 • 14001019166    15
 • 38001046505    14