გასვლითი შეხვედრა-მასტერკლასი

2019 წლის 15 ნოემბერს სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის მოეწყო გასვლითი შეხვედრა-მასტერკლასი "შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. პრაქტიკული ასპექტები." მასტერკლასი ჩაატარა მოწვეულმა სპეციალისტმა იოსებ წერეთელმა. განხილულ იქნა შემთხვევის ადგილის დათვალიერების სპეციფიკური საკითხები. აგრეთვე შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა სტუდენტებს გააცნეს შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას კინოლოგიური მეთოდების გამოყენებისა და ოდოროლოგიური ექსპერტიზის პრაქტიკული ასექტები. მასტერკლასის ბოლოს მონაწილეებმა შეაჯამეს მასტერკლასის შედეგები.