დისტანციური სწავლების პირველმა დღემ #SANGU-ში მარტივად, ყოველვარი ხარვეზის გარეშე ჩაიარა

გაზაფხულის სემესტრის პირველი სასწავლო დღე უჩვეულო რეჟიმში, მაგრამ იგივე მონდომებითა და ემოციებით მიმდინარეობდა.

დისტანციური სწავლების პირველმა დღემ #SANGU-ში მარტივად, ყოველვარი ხარვეზის გარეშე ჩაიარა.

გვჯერა, რომ ნებისმიერი გამოწვევის გადალახვა შესაძლებელია მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის გამოჩენით.