გიორგი ალიბეგაშვილი

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა დოქტორი; 

სადისერტაციო ნაშრომის თემა და დაცვის წელი: "მოქცევაი ქართლისაი" და პატრისტიკული ეგზეგეტიკა, 1999
მეცნიერებათა კანდიდატი: ეფრემ მცირის ლიტერატურული შეხედულებანი, 1989  

განათლება:

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ფილოლოგიის ფაკულტეტი ; სპეციალობა: ფილოლოგი; სასწავლებელში ჩარიცხვის წელი: 1976. სასწავლებლის პირველი დონის დამთავრების წელი: 1981; მიღებული კვალიფიკაცია: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ასპირანტურაში/დოქტორანტურაში ჩარიცხვის წელი: 1983; ასპირანტურის/დოქტორანტურის დამთავრების წელი: 1986

უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებელში პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის საერთო  სტაჟი:  30 წელი

ბეჭდური და ელექტრო-ნული მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები:

 1. საუბრები ძველ ქართულ ლიტერატურაზე, თბ., 1991 
 2. ქართული ხალხური პოეზიის ნიმუშები, თბ.,1991
 3. წმ. ეპიფანე კვიპრელის ,,თვალთაÁ“და ქრისტიანული ეგზეგეტიკის ტრადიციები, თბ.,1999
 4. წმ. გრიგოლ ნოსელის ანთროპოლოგიური შეხედულებები, თბ.,2000
 5. ქართული ხალხური პოეზია, თბ.,2004
 6. საუბრები ძველ ქართულ ლიტერატურაზე, თბ.,2007
 7. წმ. ეფრემ მცირე და ქრისტიანული კულტურის საკითხები, თბ.,2010
 8. ჰაგიოგრაფიული თხრობა, თბ.,2013
 9. ქართული ლიტერატურა, ტ. I-IV,თბ.,2014
 10. ლიტერატურული კონტექსტი, თბ.,2014
 11.  ათონის წმიდა მთის ოცი მონასტერი, თბ.,2015
 12. რამაზ შენგელიასა და გიორგი კვესიტაძესთან თანაავტორობით „ქართული მეცნიერების ფესვები,“თბ., 2015 
 13. Рамаз Шенгелия, Гиорги Алибегашвили, Александр Дидебилидзе, Лия Меликишвили, Нестан Сулава, Корни грузинской науки, Тбилиси, 2016
 14. გიორგი ალიბეგაშვილი, ეკა დუღაშვილი, თამარ მღებრიშვილი, თარგმანის ისტორია, თბილისი, 2017
 15. გიორგი ალიბეგაშვილი, მარინა ბერიძე, თინათინ ბოლქვაძე, ნანა გოგია, მაკა თეთრაძე, სოფიო კობიაშვილი, ნიკო ქელბაქიანი, გავრცელებული ენობრივი შეცდომების ლექსიკონი, თბილისი, 2018

პუბლიკაციები:

 • სამეცნიერო მონოგრაფიები - პუბლიკაციების რაოდენობ: 12
 • უცხოეთში გამოქვეყნებული ნაშრომები - 5
 • თეზისები, მასალები და სტატიები - 88

სამსახურეობრივი გამოცდილება:

 • 1982-1983 - თსუ, გამომცემლობა; რედაქტორი
 • 1983-1988 - თსუ, სამეცნიერო ნაწილი; სპეციალისტი
 • 1988-1989 - თსუ, ძვ. ქართ. ლიტ. ისტ. კათ.; ლაბორანტი
 • 1989-1993 - თსუ, ქრისტ. კულტ. ლაბორ.; უფროსი მეცნიერ-მუშაკი 
 • 1993-2006 - თსუ, ქრისტ. კულტ. კათ.; დოცენტი, პროფესორი
 • 1990-1991 - სულხან. საბას პედ. უნივერსიტეტი; პრორეqტორი
 • 1991-1994 - გაზეთი "კავკასიონი" ; დამფუძნებელი
 • 1994-1995 - განათლების სამმართველო; ხელმძღვანელი
 • 1998-2005 - თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი; დეკანის მოადგილე
 • 2005-2006 - თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი; დეკანი
 • 2006 წ. - თსუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი; დეკანი ფილოლოგიის მიმართულებით 
 • 2014წ.-2017წ. - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი; საკრებულოს თავმჯდომარე 
 • 2009 წლიდან დღემდე: საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარული მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა, ფილოლოგიის მიმართულება; სრული პროფესორი
 • 2017 წ. დღემდე: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი. თავმჯდომარე

შეთავსება:

 • 1984-1994 - მე-6 გერმანული სკოლა; ქართული ენისა და ლიტ. მასწავლებელი
 • 1989-1990 - განათლების სამინისტრო; მთავარი ინსპექტორი
 • 2007 წლიდან 2009 წლამდე - 161-ე საჯარო სკოლა; ქართული ენისა და ლიტერატურის კონსულტანტი
 • 2013-2014 წლები - მე-20 საავტორო სკოლა; ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი