ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო ნაშრომები

 

07.06.2021 თამარ ჭყოიძე სატირისა და იუმორის გადმოცემის ენობრივი საშუალებები (ქართული და ინგლისური საგაზეთო-პუბლიცისტური მასალის მიხედვით)
05.04.2021 ნატა თეთვაძე XX საუკუნის 40-იანი წლების ეროვნული მოძრაობა 
04.03.2021 ბორისი ნიჩიპეროვიჩი რუსული საეკლესიო მმართველობა საქართველოში XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში
01.03.2021

ნესტან ღამბაშიძე

ქართველ ქალთა ლიტერატურულ-პუბლიცისტური მოღვაწეობა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში
25.02.2021

სალომე სანიკიძე

შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსნის“ შინაარსობრივი პლანის ანალიზი თარგმანთან მიმართებაში
(ქართული, ინგლისური და რუსული ენების მასალაზე)
25.02.2021 მადონა კეჟერაძე ჰომილეტიკური მწერლობის სახისმეტყველება
(ისტორია და თანამედროვეობა – შობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ქადაგებების მიხედვით)
19.02.2021 სოსლან სურმანიძე ილია ჭავჭავაძე ქართულ კრიტიკასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში
24.11.2020 კესო გეჯუა მეგრული სიტყვა–ფორმები და ქართველთა სამწიგნობრო ენის ლექსიკური ფონდი
02.11.2020 იამზე ფუტკარაძე შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებული ქართველური ლექსიკის გავრცელების გეოგრაფია 
24.07.2020 თამარ გელაშვილი სახელზმნის მორფოლოგიურ-სინტაქსური ფუნქციის ტიპოლოგიური ურთიერთმიმართებანი
24.07.2020 შორენა წიგნაძე სინონიმთა ლინგვისტური მახასიათებლები და ექსპრესიული შესაძლებლობები ქართულში 
21.07.2020 ბელა გზირიშვილი საფრანგეთის ემიგრაციის მოღვაწეობის ზოგიერთი საკითხი
08.07.2020 ლია ქიტიაშვილი 1763-1809 წლების სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი „ხოჯავანთ იოვანეს მისიონარული დღიური წერილების“ მიხედვით
03.07.2020 ირინე იაკობიძე ცოდნის ამსახველი ლექსიკა ქართულში
18.05.2020 ნინო მესხი რუსული მხატვრული პროზის ქართულ ენაზე თარგმნის პრობლემები
08.04.2020 ლაშა დეისაძე-შარვაშიძე  საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და თანამედროვე გამოწვევები (XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან დღემდე)
08.04.2020 ბადრი ნაჭყებია  ტერორიზმი - ისტორია, დეფინიცია, ტიპოლოგია
08.04.2020 ბაკურ გოგოხია აღმოსავლეთ ლაზეთის ისტორია და გვარსახელები
27.01.2020 ლიანა ქუცნიაშვილი რელიგიური ვითარება აჭარაში (XIX საუკუნის 70-იანი წლები - 1904 წელი)
11.12.2019 ინგა გრიგალაშვილი XVII საუკუნის ირან-საქართველოს ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი 
12.07.2019 თამარ პატაშური სამართლებრივი დოკუმენტების თარგმნის ასპექტები ინგლისური, ჩინური და ქართული ტექსტების მიხედვით
12.07.2019 ირაკლი ლორთქიფანიძე XX საუკუნის საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან - ქუთათელი მიტროპოლიტი ანტონი (გიორგაძე) ცხოვრება და მოღვაწეობა
11.07.2019 ეკატერინე ფავლენიშვილი კათოლიკობა საქართველოში (XIX საუკუნე)
11.07.2019 აბდურაჰმან სეჩქინი ქართულ-თურქული ურთიერთობები (XIV საუკუნის მეორე ნახევარი - XV საუკუნე)
02.07.2019 მაია კობიაშვილი პროლეტარული ნარატივი ქართულ მწერლობაში (1921-1940)
24.06.2019 ნინო ბერაძე ეროვნული იდენტობის საკითხები მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში 
19.06.2019 თამარ შაიშმელაშვილი ლევან გოთუას პუბლიცისტური და ეპისტოლარული მემკვიდრეობა
19.06.2019 თამარ ჯაფოშვილი ბორის აკუნინის რომანების ("აზაზელი","პიკის ვალეტი") მხატვრულ-სტილისტიკური თავისებურებათა ქართულ თარგმანში გადმოტანის პრობლემა
06.05.2019 ნინო ფალავანდიშვილი ტრანსლატიკის პრობლემები და პერსპექტივები გიუნტერ გრასის ტექსტების ქართულად თარგმნის პროცესში
12.02.2019 ლატავრა ბუკია თედო სახოკიას ცხოვრება და მოღვაწეობა (1868-1956 წწ.)
21.01.2019 ეკატერინე ძმანაშვილი სამოხელეო წყობის საკითხისათვის XII საუკუნის საქართველოში
04.12.2018 ნინო ზაალიშვილი ნუმერაციული ფრაზეოლოგიზმები სხვადასხვა სისტემის ენებში (ქართული, რუსული და ესპანური ენების მასალის მიხედვით)
04.12.2018 ნინო გრიგოლია ინგლისური ენის მოდალური ზმნებისა და ერთეულების შესატყვისები ქართულში
04.12.2018 ნინო დათუნაშვილი ქართული სამოსი და მისი სოციალური ასპექტები XV ს-დან - XIX ს-ის დასაწყისამდე
03.09.2018 სვეტლანა ბარბაქაძე ქართული ლიტერატურის ინგლისურენოვანი თარგმანის პრობლემატიკა მე-20 საუკუნეში (დევიდ მარშალ ლანგის თარგმანების მიხედვით)
03.09.2018 ნერიმან ალბაირაქი იუსუფელის მხარის ჰიდრონიმია და ტოპონიმია
30.07.2018 მირიან ხოსიტაშვილი თბილისისა და მისი საგარეუბნო ზონის ეთნოდემოგრაფიული, სოციალური და სამეურნეო პრობლემები, მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან დღემდე
26.07.2018 ქეთევან გვაზავა ქართული ჰიმნოგრაფიის საღმრთისმეტყველო და ესთეტიკური ბუნებისათვის
23.03.2018 ფევზი ჩელები დუზჯეს მხარეში (თურქეთის რესპუბლიკა) მცხოვრები ქართველების მეტყველების თავისებურებანი
24.04.2018 მალხაზ (სოსო) ვახტანგიშვილი ოსთა განსახლების საკითხისათვის XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ მეოთხედში
25.01.2018 მაგდა ჭიქაბერიძე XIX საუკუნის ქართველ მწერალთა მემუარული მემკვიდრეობა
21.07.2017 მაია პატარიძე სვანეთში აღმოჩენილი ნუმიზმატიკური მასალის პოლიტიკურ - ეკონომიკური და ეთნოლოგიურ - კონფესიური ასპექტები (ძვ. წ. V- ახ. წ. XVIII სს.)
19.07.2017 აკაკი მინდიაშვილი ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი აკაკი წერეთლის პირად ცხოვრებასა და შემოქმედებაში
19.07.2017 პაატა კვარაცხელია მისტიციზმი ტერენტი გრანელის პოეზიაში
14.07.2017 ნანა აბულაძე მეგრული საქორწილო ზეპირსიტყვიერება
14.07.2017 სოფიო კეკუა ოდიშ-აფხაზეთის ონომასტიკა ისტორიული საეკლესიო საბუთების მიხედვით
13.07.2017 თეა ბორჩხაძე კომპიუტერული ტერმინოსისტემის თარგმნის ლინგვისტური მარკერები
05.29.2017 ხატია შერაზადაშვილი თანამედროვე ინგლისურენოვანი სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ ენაზე თარგმნის პრობლემები
05.04.2017 ნანა ნათელაძე ქართული ხალხური ზღაპრების ინგლისური თარგმანები
20.02.2017 ნატო ონიანი დემნა შენგელაიას მოდერნისტული პროზის სახისმეტყველებითი ასპექტები
06.02.2017 ნანა სულავა სენაკის მუნიციპალიტეტის ტოპონიმია (სტრუქტურულ-სემანტიკური და ფონეტიკური ანალიზი)
14.07.2016 მაია მენთეშაშვილი ბიბლიური მოდელები მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების ქართულ რომანში
07.07.2016 თამარ ლომაძე საზოგადოებრივ აზრზე სამეტყველო ზემოქმედების კოგნიტური ასპექტები
24.06.2016 საბა სალუაშვილი ქართლის მოქცევასთან დაკავშირებული საისტორიო ძიებათა საკითხები
21.06.2016 დურმიშხან ლაშხი ბრძოლა ეროვნული ღირებულებების პრაქტიკული რეალიზებისათვის საქართველოში მეცხრამეტე საუკუნის
ბოლოსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისში (ქველმოქმედნი და მეცენატნი)
21.06.2016 მერი ლომია თანამედროვე ქართული ოფიციალურ-საქმიანი დოკუმენტაციის ენობრივი პრობლემები
05.04.2016 მარიამ ბალასანიანი სამცხე-ჯავახეთის ტოპონიმია "სომხეთისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპონიმების" ხუთტომეულის მიხედვით
01.03.2016 ნათია კინწურაშვილი დისკრიმინაციის ძირითადი კონცეპტები საერთაშორისო სამართალში
01.03.2016 ნოდარ თოფურიძე საქართველოს საერთაშორისო სამართალსუბიექტობა
01.03.2016 იოსებ კელენჯერიძე საერთაშორისო სამართლებრივი პრინციპები მართლმსაჯულების განხორციელების კონტექსტში
19.02.2016 სოფიო ბიწაძე რელიგიური დღესასწაულები ხევში
07.02.2016 თამარ სამსონიშვილი არყოფილის ყოფიერად ქცევა - სიტყვათქმნადობა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიისა
05.02.2016 თეიმურაზ თათარიშვილი ირანული რელიგიები საქართველოში III-XII საუკუნეებში
03.02.2016 იაშა თანდილავა საერთოქართველური ზმნური ძირები ლაზურში
01.02.2016 ხატია ჯანგავაძე ქართული ენის ტაოური და იმერხეული დიალექტების ფონემათა სინტაგმატური ანალიზი
01.02.2016 ნინო მარკოზია ენობრივი სიტუაცია XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში (ამავე პერიოდის პრესის მასალების მიხედვით)
18.01.2016 ლევან იზორია აფხაზური სეპარატისტული მოძრაობა (1945–1993 წწ.)
11.01.2016 სოფიკო გვარამაძე არჩილ მეფის შემოქმედების მხატვრული სამყარო
18.11.2015 მარინე მამულაშვილი-ბოტკოველი ბიბლიური სიუჟეტების თარგმნითი ტრანსფორმაციები ჯიბრან ხალილ ჯიბრანის ნაწარმოებების ქართულ თარგმანებში
28.10.2015 თამილა კოშორიძე ქართულ ხალხურ დღეობათა კალენდარი შიდა ქართლში
23.07.2015 სვეტლანა ადამია ორპირიან და ორვალენტიან ზმნურ ფორმათა სრული პარადიგმა (სამწიგნობრო ქართულსა და ქართველურ დიალექტებში)
23.07.2015 ნათია იაკობიძე ემოციის აღმნიშვნელ აბსტრაქტულ სახელთა სემანტიკა ქართულსა და გერმანულ ენებში
03.04.2015 მაია ნატროშვილი უილიამ შექსპირის სიყვარულის თემაზე დაწერილი სონეტები და მათი ქართული თარგმანები
20.03.2015 ეკა ჭკუასელი ქართული რელიგიური წეს-ჩვეულებები და ხალხურ დღეობათა სარიტუალო ლექსიკა (სვანეთისა და სამეგრელოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) 
10.02.2015 თინათინ ასათიანი გალაკტიონ ტაბიძისა და ტიციან ტაბიძის პოეზიის ინგლისური თარგმანები
30.01.2015 თეა ვეფხვაძე მარკეტინგული ტერმინოლოგიის ინგლისურიდან ქართულად თარგმნის ძირითადი პრობლემები
31.10.2014 მაკა კვარაცხელია ქალაქ თბილისის თვითმმართველობა (1917-1921 წწ.)
22.09.2014 მარიამ კილანავა უახლესი (2010-2013წ.) პერიოდის ქართული მასმედიის ენობრივი სურათი და მასთან დაკავშირებული თარგმანის პრობლემები
15.07.2014 ცისანა ანთაძე კონსტანტინე გამსახურდიას რომან "დიდოსტატის მარჯვენის" ინგლისური და რუსული თარგმანები
13.06.2014 ბესიკ გაფრინდაშვილი რაჭა-იმერეთის საეპისკოპოსოები (გელათი, ხონი, ნიკორწმინდა) 1529-1820 წწ.
10.04.2014 ნინო ჯაში ორთოგრაფიულ ჩვევათა ფორმირება დაწყებით სკოლაში
10.10.2013 მაია წურწუმია ერნესტ ჰემინგუეის რომანის "მშვიდობით, იარაღო!" ქართული თარგმანი (მთარგმნელი ვახტანგ ჭელიძე)
29.04.2013 ნიკოლოზ მურღულია ეგრისის სამეფოს გამაგრების სისტემა IV-VI საუკუნეებში (არქეოლოგიური მასალებისა და ისტორიული წყაროების მიხედვით)
22.03.2013 მარიამ გოგილაშვილი უილიამ შექსპირის დრამების ქართული თარგმანები XIX საუკუნეში
19.03.2013 გიორგი ქავთარაძე დასავლური ღირებულებები ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ აზროვნებაში (პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემების მოდელი) XIX საუკუნის 60-იანი წლები - XX საუკუნის დამდეგი
20.12.2012 ლია ჩხარტიშვილი ვაჟა-ფშაველას პოემების ("გველისმჭამელი“, "სტუმარმასპინძელი“, "ალუდა ქეთელაური“) ინგლისური თარგმანები
10.12.2012 თამაზ გოგოლაძე აბაშიშვილთა ფეოდალური სახლის ისტორია XVI-XVIII საუკუნეებში
15.11.2012 გელა ქისტაური წარმართული რელიქტი V-X საუკუნეების ქართულ ჰაგიოგრაფიულ მწერლობასა და ხალხურ ქრისტიანობაში 
06.11.2012 ვასილ მოსიაშვილი თურქ-სელჩუქთა სულთნის ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში
11.10.2012 ლევან ჯიქია 1924 წლის აჯანყება დასავლეთ საქართველოში
27.09.2012 გვანცა ბურდული საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის კანონიერების საკითხი რუსეთის საეკლესიო კრების წინარე თათბირზე (1906 წელი)