იმიტირებული დანაშაულის ადგილის დათვალიერება

2019 წლის 6 მარტს ქართულ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების მონაწილეობით ჩატარდა პრაქტიკული მეცადინეობა "შემთხვევის ადგილის დათვალიერება", რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებმა მოახდინეს იმიტირებული დანაშაულის ადგილის დათვალიერება, მოწმის გამოკითხვა, ნივთიერი მტკიცებულებების აღმოჩენა, დათვალიერება და ამოღება.

მეცადინეობა ჩაატარა მოწვეულმა სპეციალისტმა იოსებ წერეთელმა. დასასრულს  სტუდენტებმა და ტრენერმა ერთად შეაჯამეს იმიტირებული პროცესის შედეგები.