2020-04-12

ინგლისური ფილოლოგიის აქტუალური პრობლემები

2020 წლის 29 მაისს (პარასკევი), 12:00 საათზე, წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება კონფერენცია ინგლისური ფილოლოგიის აქტუალური პრობლემები.
ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, თუ შეუძლებელი იქნება უნივერსიტეტში კონფერენციის გამართვა, ინტერნეტ პლატფორმა „Zoom“-ის მეშვეობით კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, დისტანციურად.

მონაწილეობის პირობები:    

  • მოხსენება უნდაშეიცავდეს სამეცნიერო სიახლეებს;
  • რეგლამენტი 20 წუთი (15 წუთიმოხსენება, 5 წუთი:კითხვა-პასუხი);

კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება,რისთვისაც მონაწილეებმა მოხსენება უნდა გადააგზავნონ 2020 წლის 24 აპრილამდე ელ-ფოსტაზე: otarmate@yahoo.com

სტატიების მიღების პირობები:

  • სტატია მიიღება მხოლოდ მითითებულ ელ.ფოსტაზე გაგზავნით;
  • სტატიას უნდა ახლდეს ინგლისურ ენაზე მოკლე ანოტაცია;
  • სქოლიოს ჩათვლით ტექსტი უნდა შეიცავდეს მაქსიმუმ 4000 სიტყვას;
  • ქართული ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს Sylfaen-ის ფონტში, ინგლისური-Times New Roman-ის ფონტში;
  • ძირითადი ტექსტის ზომა -11, სქოლიოს ზომა - 9;
  • სტრიქონებს შორის დაშორება -1.15
  • გვერდის მინდვრები - მარცხნივ-მარჯვნივ -2 სმ, ზემოთ-ქვემოთ - 2.5 სმ.
  • სქოლიო-ბიბლიოგრაფიის მითითების წესი იხილეთ მიბმულ ფაილში.

ელ.ფოსტით სტატიის გადაგზავნისას, სათაურში მიუთითეთ „ინგლისური ფილოლოგიის აქტუალური პრობლემები“.
პ.ს. ტექნიკური მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში,სტატია განხილვის გარეშე დაუბრუნდება ავტორს შესასწორებლად.
პ.ს.ს. კონფერენციის ონლაინ რეჟიმში დისტანციურად ჩატარების შემთხვევაში აუცილებელია ვიდეო თვალის, მიკროფონისა და ინტერნეტის ქონა.