2019-03-22

სტუდენტის კითხვარი საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის შესახებ

კითხვარი განკუთვნილია ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის შესწავლის მიზნით.

კითხვარის შესავსებად გადადით ბმულზე