2019-12-11

ირინე იაკობიძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 16 დეკემბერს, 16:00 საათზე, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის  წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი ირინე იაკობიძე დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „ცოდნის ამსახველი ლექსიკა ქართულში“. 
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მანანა ტაბიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ოფიციალური შემფასებლები: იამზე ვაშაკიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; თამილა ზვიადაძე, ფილოლოგიის დოქტორი.