ისტორიის სპეციალობის სტუდენტები ეთნოგრაფიულ მუზეუმში

2019 წლის 17 მაისს ქართული უნივერსიტეტის ისტორიის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტები სასწავლო კურსის „საარქივო და სამუზეუმო საქმე“ (ლექტორი პროფესორი მირიან ხოსიტაშვილი) ფარგლებში იმყოფებოდნენ გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიის მუზეუმში.