2019-12-19

ქართულმა უნივერსიტეტმა მიიღო 6 წლიანი ავტორიზაცია

გილოცავთ! 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ქართულმა უნივერსიტეტმა მიიღო 6 წლიანი ავტორიზაცია.