2019-06-05

ქართული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე

ცხადდება ღია კონკურსი პროფესორის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით (ფიზიკა).