ქართული უნივერსიტეტის გამოცემები

ქართული უნივერსიტეტის შრომები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის შრომები

ჟურნალი "დიპლომატი"

საერთაშორისო ჟურნალი "სამეცნიერო აზრი"

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი