"ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები"

ქართულ უნივერსიტეტში გრძელდება მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები. 
27 სექტემბერს ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია "ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები".  კონფერენციაზე მომხსენებლებმა ისაუბრეს ქართველოლოგიის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და ამ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირების გზებზე.