ქართველოლოგიის ცენტრის მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარი

kartvelologiis-tsentris-mudmivmo-1

2018 წლის 6 ნოემბერს ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ენათმეცნიერების საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. პროფესორმა ტარიელ ფუტკარაძემ სხდომაზე განსახილველად გამოიტანა სამაგისტრო პროგრამის სამუშაო ვარიანტი.

მოგვიანებით ამავე დარბაზში გაიმართა ქართველოლოგიის ცენტრის მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარი. ბატონმა ვასილ ტროშინმა წაიკითხა მოხსენება: "ოთხენოვანი (ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-სომხური) დიდი ელექტრონული ლექსიკონის მონაცემთა ბაზა (ლექსიკა-ფრაზეოლოგიზმები)".

სხდომებს ესწრებოდა ქართული უნივერსიტეტის ბაკალავრი, კონსერვატორიის სტუდენტი დუდი კვალიაშვილი, რომელმაც რამდენიმე მუსიკალური ნომერი შესთავაზა მსმენელს.