კობა გელაშვილი

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა
თანამდებობა: კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამის ხელმძღვანელი
ელ. ფოსტა: koba.gelashvili@sangu.edu.ge, www.koba.ge

განათლება:

 • ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2003)
 • მათემატიკის მაგისტრი, სპეციალიზაცია - გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებების გამოყენება (1982)

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2018 -  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულების პროფესორი
 • 2014- 2018 თსუ პროფესორი (კომპ. მეცნ. დეპ-ტი)
 • 2012-2014 - თსუ სპეციალისტი
 • 2004-2012 - თსუ პროფესორი

სწავლება:

 • დაპროგრამების საფუძვლები
 • მონაცემთა სტრუქტურები (ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა)
 • თანამედროვე C++
 • დისკრეტული სტრუქტურები

კვლევითი ინტერესები:

 • მონაცემთა სტრუქტურები
 • ოპტიმიზაცია
 • დაპროგრამება თანამედროვე C++

ჩატარებული სალექციო კურსები:

 • დაპროგრამების საფუძვლები
 • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++
 • დისკრეტული სტრუქტურები
 • ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები
 • ოპტიმიზაცია
 • ოპერაციათა კვლევა
 • ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები
 • თამაშთა თეორია
 • თანამედროვე C++

სახელმძღვანელოები:

 • ოპტიმიზაცია და თამაშთა თეორია, თბილისი 2002 (ა. გაგნიძესთან ერთად)
 • თამაშთა თეორია. სავარჯიშოების კრებული, თბილისი 2002
 • მათემატიკური პროგრამირება, თბილისი 2009  (თანაავტორებთან ერთად)
 • დაპროგრამების ენა C, თბილისი 2009 (თანაავტორებთან ერთად)

ელექტრონული სახით (იხ. https://kobage.info/ ):

 • დაპროგრამების საფუძვლები (ი. ხუციშვილთან ერთად)
 • მონაცემთა სტრუქტურები
 • თანამედროვე C++
 • დისკრეტული სტრუქტურები
 • მათემატიკური დაპროგრამება და AMPL

რამდენიმე სტატია (ბოლო 10 წელი):

 • Solving Games by Differential Equations in Finite Time.   Proc. A. Razmadze Math. Inst.   150 (2009), 71-83  (with M.Tutberidze and M.Iordanishvili)
 • The existence of optimal control on the basis of Weierstrass’s Theorem. Journal of Mathematica Sciences  Volume 177, Number 3, 2011, 373-382.
 • On the modification of heavy ball method. Proc. A. Razmadze Math. Inst.  161 (2013), 83-95 (with L. Alkhazishvili, I. Khutsishvili, N. Ananiaishvili)
 • Temporalized  Structure  of  Bodies  of  Evidence  in  the  Multi-Criteria  Decision-Making  Model. International Journal of Information Technology & Decision Making Vol. 14,  1-32 (2015)  (with Gia Sirbiladze, Irina Khutsishvili and Anna Sikharulidze)
 • Unconstrained  minimization  test  functions  collection,  implemented  in  C++  გამოქვეყნებულია FENS   eprints   –   TSU   ელექტრონულ   გამოცემაში    http://eprints.tsu.ge/234/      (with   Irina Khutsishvili, Papuna Qarchava), 2015
 • The modification of the Sedgewick’s  balancing algorithm. Bulletin of the Georgian ACADEMY of SCIENCES, vol. 10, no. 3, 2016, 60-67 (with N. Grdzelidze, G. Shvelidze)
 • Jagged  non-zero  submatrix  data  structure.   https://doi.org/10.1016/j.trmi.2017.10.002 (with  Giga Chalauri, Vakhtang Laluashvili)
 • Speeding up the convergence of the Polyak’s Heavy Ball algorithm. https://doi.org/10.1016/j.trmi.2018.03.006 (with Irina Khutsishvili, Luka Gorgadze, Lela Alkhazishvili)

სხვადასხვა პროფესიული კავშირის წევრობა: