კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიაში

2020 წლის 17 დეკემბერს ქართული უნივერსიტეტის ეგიდით გაიმართა ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - "კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიაში". 


კონფერენცია გახსნა ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების და რეგიონალური პროცესების პროგრამის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ვალერი მოდებაძემ, რომელმაც წარმოადგინა მოხსენება თემაზე „მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირების შემაფერხებელი ფაქტორები”.

ონლაინ საერთაშორისო კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო შემდეგი მოხსენებები: „დიდი სახელმწიფოების გეოპოლიტიკური ინტერესები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“ - ალიკა გუჩუა, გორდა ღიბრაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; „თურქეთის კავკასიური პოლიტიკა 1992-2020 წლებში“ - მაია მანჩხაშვილი, ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი; „მთიანი ყარაბაღის ომის შემდგომი გეოსტრატეგიული ბალანსი: ახალი რეგიონული უსაფრთხოება და მისი გეოპოლიტიკური ასპექტები“ - ვახტანგ მაისაია, კავკასიის საერთაშორისო უნვიერსიტეტი; „რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობები სომხეთის ხავერდოვანი რევოლუციიდან მთიანი ყარაბაღის მეორე ომის დაწყებამდე“ - სანდო ჯიბლაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; „მიწა მშვიდობის ნაცვლად: საფრთხეები თუ შესაძლებლობები“ - ალექსანდრე რუსეცკი, კავკასიის საერთაშორისო უნვიერსიტეტი; „სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და კიბერუსაფრთხოება“ - თორნიკე ზედელაშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნვივერსიტეტი; „თურქეთის გეოპლიტიკური ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში“ - მირანდა მიქაძე, თამარ დევიძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; „ამერიკული სახალხო დიპლომატიის მდგრადობა საქართველოში: რეგიონული პარტნიორობის მიმართულება სამხრეთ კავკასიაში“ - მარიამ ხატიაშვილი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; „აზერბაიჯანის და სომხეთის წინაშე არსებული გამოწვევები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო“ - ქეთევან ჯოჯიშვილი, კავკასიის საერთაშორისო უნვიერსიტეტი; „ჰიბრიდული ომი - როგორც ომის მოგების ახალი მეთოდი: რუსული პროპაგანდა და საქართველოს გამოწვევები“ - ნატო ჯიაძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კონფერენციაში მონაწილე მეცნიერებმა წარმოდგენილ მოხსენებებში სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე კონფლიქტები, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევები გააანალიზეს  და განსაზღვრეს ის ფაქტორები, რომლებიც რეგიონალურ ძალებს შორის კონფლიქტის გამწვავებას იწვევს.

კონფერენციის მიზანი სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებს შორის გამოცდილების გაზიარება იყო.
 

მიმაგრებული დოკუმენტები: