“კონფლიქტები ცვალებად საერთაშორისო სისიტემაში”

ცნობილი გერმანული გამომცემლობის (Lambert Academic Publishig) „ლამბერტ აკადემიკ პაბლიშინგის” დაფინანსებით გამოქვეყნდა ვალერი მოდებაძის წიგნი “კონფლიქტები ცვალებად საერთაშორისო სისიტემაში” („Conflicts in the Changing International System“).  წიგნი დაწერილია ინგლისურ ენაზე და მიმოიხილავს  კონფლიქტების ფართო სპექტრს, ასევე სოციალურ და პოლიტიკურ არასტაბილურობას მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში.  
წიგნის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე:   
https://www.morebooks.shop/store/gb/book/conflicts-in-the-changing-international-system/isbn/978-620-3-86101-3  
წიგნის ელექტრონული ვერსია არის ქართული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და დაინტერესებულ მკითხველს  შეუძლია გაეცნოს წიგნში არსებულ ინფორმაციას.