კორონა ვირუსის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა

კორონა ვირუსის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად 2020 წლის 29 თებერვალს წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო აუდიტორიებში, ბიბლიოთეკაში, საკონფერენციო და სპორტულ დარბაზებში ჩატარდა სადეზიფექციო სამუშაოები, ყველა სართულზე დამატებით განთავსდა ანტისეპტიკური საშუალებები.