2021-04-21

"ქცევის გამოყენებითი ანალიზი"

22 აპრილს, 20:00 საათზე, გაიმართება ONLINE შეხვედრა ფსიქოლოგ ნათია მალანიასთან, თემაზე: "ქცევის გამოყენებითი ანალიზი". 

  • ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ისტორია და დამოუკიდებელ მეცნიერებად ჩამოყალიბების პროცესი
  • ქცევის გამოყენებითი ანალიზის გამოყენების არეალი და მისი მნიშვნელობა
  • ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ინტერესის სფერო- შესწავლის ობიექტი
  • ქცევის გამოყენებითი ანალიზის როლი როგორც ტიპური განვითარების, ისე სხვადასხვა აშლილობების მქონე ადამიანებთან მუშაობის პროცესში
  • ქცევის გამოყენებითი ანალიზის მეშვეობით მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ტრანზიციის საფეხურები
  • პრაქტიკა და დასაქმება - სად შეიძლება იყოს მოთხოვნა ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საფუძვლების ცოდნაზე?

შეხვედრის ბმული: https://zoom.us/j/4188440409