ლელა სოსელია

ელ. ფოსტა: lela@sangu.edu.ge

გამოცდილება:

 • 2015-დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსებისა და საორგანიზაციო საკითხთა მართვის სამსახურის უფროსი;
 • 2014-2015 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსებისა და საორგანიზაციო საკითხთა მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე;
 • 2011-2014 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი;
 • 2010-2011 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი;
 • 1997-2005 წლები – საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო:
  • საფინანსო-საგეგმო სამმართველოს საქმისმწარმოებელი;
  • სარევიზიო სამმართველოს საიდუმლო ნაწილის საქმისმწარმოებებლი;
  • გენერალური ინსპექციის ანალიტიკური ჯგუფის ინსპექტორ-ანალიტიკოსი.
 • 1994-95 სასწ. წელი - თბილისის 67-ე საჯარო სკოლის პედაგოგი

განათლება:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მაგისტრი – რუსული ენა და ლიტერატურის სპეციალობით
 • 24/11/2015 - 22/04/2016 - GIPA-ს ადამიანური რესურსის მართვის სასერთიფიკატო კურსი.

ენები:

 • ქართული - (მშობლიური)
 • რუსული - კარგად
 • გერმანული - საშუალოდ;

კომპიუტერული პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS Office
 • Internet
 • E-mail