ლევან ქისტაური

სამეცნიერო ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

განათლება: 

 • 1992 - 1995 ბაკალავრიატი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  თბილისი, საქართველო. იურისტი
 • 1991-1994 დოქტორანტურა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, სქართველო ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფინანსები და კრედიტი. დისერტაციის თემა: ფინანსური კრიზისი საქართვეოში, მისი დაძლევის გზები და მეთოდები
 • 1984-1991 ბაკალავრიატი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი,საქართველო. ეკონომისტი

სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება:

 • 2014 - პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2009-2014 - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის სრული პროფესორი, მოწვეული პროფესორი
 • 2009-2011 - ილიას უნივერსტეტი, უნივერსტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • 1998-2009 - სააბანკო საქმისა და ფინანსების კათედრის ასოცირებული პროფესორი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2003 - დღემდე შპს ”ბიზნესის მართვის ბიურო”-ს დირექტორი და პარტნიორი.
 • 2003 - 2004 - საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარე,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.
 • 2002 - 2003 - აქციზური მარკების სამსახურის უფროსი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.
 • 2001 - 2002 - საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.თბილისი, საქართველო.
 • 2000 - 2001 - სახაზინო სამსახურის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.
 • 2000 - 2000 - სახაზინო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე.  საქართველოს ფინანსთასამინისტრო. თბილისი, საქართველო.
 • 1999 - 2000 -  მონეტარული პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკული გამოკვლევების დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს ეროვნული ბანკი. თბილისი, საქართველო.
 • 1994 - 1999 - საბანკო ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი საქართველოს ეროვნული ბანკი. თბილისი, საქართველო.
 • 1993 - 1994 - სავალუტო სამმართველოს უფროსი. საქართველოს ეროვნული ბანკი. თბილისი, საქართველო.
 • 1992 - 1993 სავალუტო სამმართველოს უფროსის მოადგილე. საქართველოს ეროვნული ბანკი.  თბილისი, საქართველო.
 • 1991 - 1992 ფულის მიმოქცევის სამმართველო, ფასიანი ქაღალდების განყოფილების უფროსი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.
 • 1990 - 1991 დიდუბის გამგეობის საფინანსო განყოფილება,  ეკონომისტი, საქართველოს   ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.

სხვა:

 • 1994 - 1999  - ფასიან ქაღალდების საბჭოს წევრი. საქართველოს  ფინანსთა სამინისტრო. თბილისი, საქართველო.
 • 1994 - 2000 - საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭოს წევრი, თბილისი,  საქართველო.

ტრეინინგები:

 • გავლილი აქვს სწავლებები და სტაჟირებები აშშ-ს, კანადის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ავსტრიის, გერმანიის სასწავლო დაწესებულებებსა და საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტებში

პუბლიკაციები:

 • არის ეკონომიკის, მაკროეკონომიკის და მონეტარული პოლიტიკის, საფინანსო-საკრედიტო და ფისკალური საკითხების შესახებ ორმოცამდე წიგნის, სამეცნიერო სტატიის და პუბლიკაციის ავატორი.