ლევან თაღიაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე „გზა სულ არის, როგორ გამოვიყენოთ პანდემია, როგორც შესაძლებლობა“

19 ნოემბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და რეგიონალური პროცესების საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულმა ლევან თაღიაშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე „გზა სულ არის, როგორ გამოვიყენოთ პანდემია, როგორც შესაძლებლობა“.