ლიკა გიორგაძე

ელ. ფოსტა: l.giorgadze@sangu.edu.ge

განათლება:

 • 2003-2005 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფია-სოციალური ფილოსოფიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე. 2005 წელს ჩაირიცხა და 2009 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა.
 • 2011 წლიდან სწავლა განაგრძო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე და 2014 წელს მიენიჭა განათლების ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
 • ჩაბარებული აქვს ადვოკატურის სალიცენზიო გამოცდა, არის საერთო სპეციალობის ადვოკატი.

სამუშაო გამოცდილება:

 • ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირების და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის, კვლევის, ანალიზის და სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი 2014 წლიდან დღემდე.
 • სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სამსახურის სპეციალისტი, 2010-2014 წ.
 • შპს „ევროპული საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი“, იურიდიული სამსახურის უფროსი, 2010 წ.
 • საერთაშორისო ორგანიზაცია - საერთაშორისო მაშველთა კომიტეტი (IRC). სამართლებრივი დაცულობის მონიტორინგი დევნილობიდან დაბრუნებულთათვის“ პროგრამის ოფიცერი. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) გრანტის ფარგლებში, 2009-2010 წ.
 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფისის ინდივიდუალური დახმარების ცენტრის ადვოკატისა და კონსულტანტის თანაშემწე; მონიტორინგის ჯგუფის წევრი, ტრენერი. 2006-2008 წ.
 • საქართველოს პარლამენტი. სტაჟიორი. 2007 წ.  

 ტრენინგები და სემინარები:

 • ადმინისტრაციული სამართალი;
 • ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი,
 • სამოქალაქო სამართალი,
 • სამოქალაქო სამართლის პროცესი (GYLA);
 • მეორე საერთაშორისო ახალგაზრდული კონფერენცია: „კონფლიქტი, მშვიდობის მშენებლობა“. ერევანი, სომხეთი.
 • სემინარი თანამშრომლობის სტრატეგიებზე. ბაქო,  აზერბაიჯანი.
 • „კონფლიქტი, მშვიდობის მშენებლობა“. კიშინიოვი, მოლდოვა.
 • „ახალგაზრდა თაობის მონაწილეობა ადგილობრივ და რეგიონალურ ცხოვრებაში“. ერევანი, სომხეთი.
 • „კულტურათშორისი განათლება და სოციალური ჩართულობა“
 • „ახალგაზრდული საქმიანობა და ლიდერობა კულტურათშორისი ინიციატივებისათვის.

ენები:

 • ქართული (მშობლიური)
 • ინგლისური (კარგად)
 • რუსული (კარგად)
 • სპარსული (დამწყები)

კომპიუტერული პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS Office
 • Internet
 • E-mail
 • Outlook Express (Outlook office)