2020-09-15

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები გამოცდები/გასაუბრებები ჩატარდება დისტანციურად

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, მაგისტრატურის საგანმანათლებლო და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები გამოცდები/გასაუბრებები ჩატარდება დისტანციურად.

გამოცდა/გამოცდის ზეპირი კომპონენტი/გასაუბრება ჩატარდება ონლაინ პლატპორმა Google Meet-ის მეშვეობით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტური მიზეზით ვერ ხერხდება აღნიშნული ონლაინ პლატფორმით სარგებლობა, გამოცდა/გასაუბრება შეიძლება ჩატარდეს ალტერნატიული პლატფორმის გამოყენებით.

წერით გამოცდა/გამოცდის წერითი კომპონენტი ჩატარდება moodle.sangu.edu.ge პლატფორმის გამოყენებით.

განხორციელდება ზეპირი გამოცდის/გამოცდის ზეპირი კომპონენტის/გასაუბრების ჩაწერა და შეფასების შედეგების აპელაციის ვადით შენახვა, რის შემდეგაც ჩანაწერები ექვემდებარება დაუყოვნებლივ განადგურებას.

 

სპეციალობის გამოცდა მაგისტრატურაში

16 სექტემბერი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა 

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდა/გასაუბრება სპეციალობაში 16 სექტემბერს დისტანციურად ონლაინ რეჟიმში ჩატარდება google meet პლატფორმის მეშვეობით,  (გამოცდის ჩასაბარებლად უნივერსიტეტში მოსვლა არ მოგიწევთ). ელექტრონულ ფოსტაზე ან ტელეფონზე გამოგეგზავნებათ გამოცდაზე დასასწრები ბმული. 
გამოცდა ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

  • საქართველოს ისტორია - 10:00 საათი
  • სამართალი - 11:00 საათი
  • ქართული ფილოლოგია - 12:00 საათი   
  • საჯარო მმართველობა - 14:00 საათი

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა 

გამოცდა ჩატარდება დისტანციური სწავლების პლატფორმა MOODLE-ის საშუალებით. 
გამოცდის ბმული და პაროლი დაგეგზავნებათ ინდივიდუალურად რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელ. ფოსტაზე.  

  • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია - 12:00 საათი 
  • ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება - 16:00 საათი 

 

უცხო ენის გამოცდა მაგისტრატურაში

17 სექტემბერი

გამოცდა ჩატარდება სასწავლო პლატფორმა Moodle-ის მეშვეობით 11:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაცია დაგეგზავნებათ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელ. ფოსტაზე.

 

ბრძანება #13 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში" 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო სა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების დისტანციურად ადმინისტრირების შესახებ.

დამხმარე მასალები:

Google Meet-ის სახელმძღვანელო

ვიდეო საცავის გაზიარება (Google Drive) სახელმძღვანელო

Moodle-ის პლატფორმაზე ანგარიშის აღდგენა/აქტივაცია:

Moodle პლატფორმაზე სტუდენტთა შესრულებული ნამუშევრების შეფასების ინსტრუქცია: