მაგისტრატურაში მიღების პროცესის ადმინისტრირების ვადები

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია: 2019 წლის 26 აგვისტო - 4 სექტემბერი (ორშაბათი-პარასკევი, 10:00-17:00 სთ; ოთახი #103)

გამოცდა სპეციალობაში: 2019 წლის 5 სექტემბერი;

გამოცდა უცხო ენაში: 2019 წლის 6 სექტემბერი;

გამოცდების შედეგების გამოცხადება და გასაჩივრება: 2019 წლის 7- 11 სექტემბერი;

აპელაციის შედეგების გამოცხადება: 12 სექტემბერი;

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან: 2019 წლის 9-14 სექტემბერი;

ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება და გამოცემა: 2019 წლის 16 სექტემბერი.