მასტერკლასი "პირის ბრალდებულად დაკავება"

2019 წლის 18 ოქტომბერს, სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის გაიმართა მასტერკლასი "პირის ბრალდებულად დაკავება". მასტერკლასი ჩაატარა შსს-ს აკადემიის ინსტრუქტორმა იოსებ წერეთელმა. განხილულ იქნა: დაკავების საფუძველი, დანაშაულის გამოვლენა, დაკავების ტაქტიკა, ხერხები, პირადი ჩხრეკა, იარაღის იდენტიფიკაცია, ოქმის შედგენა, პირის გადაყვანა პროკურორისთვის შეტყობინება, სხვა პრაქტიკული საკითხები. მასტერკლასის მეორე ნაწილში სტუდენტებმა თავად განახორციელეს დაკავების იმიტაცია და მასთან დაკავშირებული მოქმედებები.