მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური კალენდარი

2021 წლის გაზაფხულის II სემესტრი

2021 წლის 9 მარტი - 24 ივლისი
სააუდიტორიო მეცადინეობა: 9 მარტი - 10 ივლისი
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება: 12-24 ივლისი
სააღდგომო არდადეგები: 26 აპრილი - 3 მაისი

უქმე დღეები:

  • პანდემიის გათვალისწინებით მთავრობის გადაწყვეტილებით დადგენილი: 4-11 მაისი (სამშაბათი)
  • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (პარასკევი)
  • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (კვირა)
  • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (ოთხშაბათი)
  • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (ოთხშაბათი)