2019-09-11

"მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019"-ის ფარგლებში ქართულ უნივერსიტეტში დაგეგმილი ღონისძიებების სია

"მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019"-ის ფარგლებში ქართულ უნივერსიტეტში დაგეგმილი ღონისძიებების სია:

ფესტივალის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად www.sif.ge

თარიღი დასაწყისი საკონფერენციო დარბაზი ღონისძიების დასახელება
23-24 სექტემბერი 09:30 წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის
(I კორპ. IV სართული)

სამეცნიერო კონფერენცია: ევროკავშირის გაფართოება - პრობლემები და პერსპექტივები
კონფერენციის პროგრამა

23 სექტემბერი 12:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
პროფესორ მანანა ტაბიძის საჯარო ლექცია: „ენა და იდენტობა“. საუბარი იქნება ენის როლზე და მნიშვნელობაზე იდენტობასთან მიმართებაში
25 სექტემბერი 12:00 წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის
(I კორპ. IV სართული)
საქართველოს  დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის, ეკონომიკის დოქტორის დავით ონოფრიშვილის საჯარო ლექცია: "საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები და სადაზღვევო ბაზრის პერსპექტივები"
25 სექტემბერი 12:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
პროფ. ტარიელ ფუტკარაძის საჯარო ლექცია: „ქართული ენის ზმნის მწკრივთა სისტემა“. საუბარი იქნება ქართული ზმნის მწკრივთა სისტემის შესახებ არსებულ თვალსაზრისებზე
25 სექტემბერი 13:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტის პროფესორ დიტერ უმბახის საჯარო ლექცია: "ევროკავშირის მომავალი და დღევანდელი პრობლემები".  ლექციაზე ყურადღება დაეთმობა ნაციონალური სამართლის ევროპეიზაციის ასპექტებს. საჯარო ლექცია სტუდენტებს შესაძლებლობას მისცემს გაეცნონ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს, საქართველოს ევროინტეგრაციის პოლიტიკის გამოწვევებს და ქართული სამართლის განვითარების პერსპექტივებს.
26 სექტემბერი 11:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელის, პროფესორ ნიკო კვარაცხელიას საჯარო ლექცია: "ინოვაციური მიდგომები საექსკურსიო მენეჯმენტში". ექსკურსიებს ტურიზმის სფეროში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ზოგადად ექსკურსია ახდენს გავლენას, როგორც ადამიანის შეხედულების ფორმირებაზე, რაც გარკვეულწილად ზემოქმედებს სამოგზაურო ქვეყნის შესახებ მისი აზრის ჩამოყალიბებაზე, საბოლოოდ კი ქვეყნის იმიჯზე. უკანასკნელ პერიოდში გავრცელდა ექსკურსიის ახალი ფორმა - საავტორო ექსკურსიები. რაც არამხოლოდ ძვირადღირებული ღონისძიებაა, არამედ გიდისათვის შრომატევადი და შემოქმედებითი საქმიანობაა. მასტერკლასი მიეძღვნება ასეთი ახალი ექსკურსიის შექმნის მცდელობას, რომელიც ეძღვნება გამოჩენილ საზოგადო მიღვაწეს, უდიდეს მწერალსა და მოაზროვნეს, საქართველოს ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხულ ილია ჭავჭავაძეს.
26 სექტემბერი 12:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
ქართული უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ სერგო ვარდოსანიძის საჯარო ლექცია: „საქართველოს ეკლესია და განსხვავებული კონფესიები“. ლექციაზე განხილული იქნება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულება საქართველოში არსებულ კონფესიებთან მიმართებაში.
27 სექტემბერი 13:00 წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის
(I კორპ. IV სართული)
პიროვნული ხასიათი, მისი ფორმირების სპეციფიკა და განვითარების შესაძლებლობანი. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება ფსიქოლოგიური კონცეფცია ადამიანის ხასიათის ფორმირების შესახებ. ფსიქოლოგიაში ხასიათის თავისებურების და მისი ჩამოყალიბების შესახებ ყველაზე დიდი ბუნდოვანება და გაურკვევლობაა. არსებობს შეხედულებები მისი ფორმირების ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური ახსნის თვალსაზრისით, თუმცა აზრთა ერთიანობა ამ საკითხის შესახებ არ არსებობს. ჩვენი მიდგომა ორიგინალურია და ეყრდნობა განწყობის ფსიქოლოგიისა და გეშტალტთერაპიის კონცეფციებს. პრეზენტაციას ანხორციელებენ ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორები, EAGT აკრედიტებული, EAP სერტიფიცირებული გეშტალტთერაპევტები დიმიტრი ნადირაშვილი და თეა გოგოტიშვილი. 
27 სექტემბერი 11:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
„ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. კონფერენციაზე საუბარი იქნება ქართველოლოგიის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და ამ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირების გზებზე
30 სექტემბერი 12:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
„შავი ზღვის სანაპიროზე მცხოვრებ ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების სამეტყველო კოდები“ 
30 სექტემბერი 13:00 წმ. ილია მართლის
(I კორპ. IV სართული)
„აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკა“. პროფესორ ვალერი მოდებაძის საჯარო ლექციაზე განხილული იქნება ტრამპის საგარეო პოლიტიკა როგორც მეზობელი ქვეყნების მიმართ, ასევე ევროპის მიმართ, ახლო აღმოსავლეთში, კორეის ნახევარკუნძულზე და აზიაში.  დეტალურად იქნება გაანალიზებული ის განსხვავებები რაც არსებობს ობამას ადმინისტრაციის მიერ გატარებულ საგარეო პოლიტიკასა და ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ გატარებულ საგარეო პოლიტიკას შორის.    განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მსოფლიოს წინაშე არსებული გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების ანალიზს და ტრამპის დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ.