მორიგი შეხვედრა დამსაქმებელთან

2019 წლის 30 აპრილს, ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტების დასაქმებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა მორიგი შეხვედრა დამსაქმებელთან. 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაკვეთითა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, იწყება მუშაობა თვითმართველ ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სისტემების დანერგვაზე. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიქმნა რეგიონებში ელექტრონული სისტემების დამნერგავი „ბიზნეს ანალიტიკოსთა“ გუნდის ფორმირების აუცილებლობა.

არსებული ვაკნასიის შესახებ სტუდენტებს ინფორმაცია მიაწოდა რეფორმის "საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება" კოორდინატორმა თემურ კაკრიაშვილმა.