ნაზიკო სხულუხია

გამოცდილება:

 • 2008 თებერვლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მთ. ბუღალტერი;
 • 01.06.1998-01.07.2009 წწ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიუროს მთ. ბუღალტერი;
 • 01.05.1993-2004 წწ შპს თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის მთ.ბუღალტერი;
 • 1976-2004 წწ ივ.ჯავახიშვილის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბუღალტრული აღრიცხვის კათედრაზე უმც. მეცნიერ-მუშაკი, მასწავლებელი, უნივერსიტეტის მთ.ბუღალტრის მოადგილე;
 • 1974-1976 წწ რ/გ საქპურკონდიტერი, მთ. ბუღალტრის მოადგილე;
 • 1972-1974 წწ თბილისის მაკარონის ფაბრიკა, ბუღალტერი, შრომის ინჟინერი, უფ. ეკონომისტი;
 • 1969-1972 წწ თბილისის ბოტანიკური ბაღი, ლაბორანტი.
 • 1972-1974 წწ თბილისის სასწავლო კომბინატი - მასწავლებელი მრეწველობის ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციალობით;
 • 1976-1997 წწ შეთავსებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კვალიფიკაციის კურსების მასწავლებელი, ცეკავშირის კოოპერატიული ტექნიკუმი- მასწავლებელი;
 • 1993-2004წწ თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ბუღალტრული აღრიცხვის და ანალიზის კათედრაზე საათობრივი ანაზღაურებით მასწავლებელი;
 • 1992-1995 წწ კომერციული ბანკი ‘სანდრო’,“ბაგრატიონბანკი“ მთავარი ბუღალტერი, ბანკი ‘შალენი’ დაკრედიტების სამმართველოს უფროსი.

განათლება:

 • ივ.ჯაავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ბუღალტრული აღრიცხვა, ეკონომისტი

ენები:

 • რუსული - კარგად
 • გერმანული - კარგად

ტრენინგები:

 • 2010 წ საქ. ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - ტრენინგი ელექტრონული ხაზინა;
 • 15.02.2018-30.03.2018 შპს ააფ-კაპიტალი - ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ტრენინგი;
 • 11.01.2019 - შპს ააფ-კაპიტალი - საპენსიო რეფორმის ტრენინგი
   

საოფისე პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS Office
 • Internet
 • E-mail
 • OrisAccounting