ნინო დამენია

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა
თანამდებობა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე
ელ. ფოსტა: n.damenia@sangu.edu.ge

განათლება, სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:

 • 2009 - ბიზნესის მართვის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
 • 2002-2005 - აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა
 • 1997-2000 - საქართველოს ბიზნესის ორგანიზაციისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. სპეციალობა: საფინანსო-საბანკო მეურნეობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი. კვალიფიკაცია: ფინანსისტ-ეკონომისტი (წარჩინებით)
 • 1988-1995 - ხარკოვის მშენებლობისა და არქიტექტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა: სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
 • 1995 - ქუთაისის ი.პეტრიწის სახ. უნივერსიტეტი. მათემატიკის ფაკულტეტი. V კურსამდე

პროფესიული გამოცდილება:

 • 2018 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმინა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე
 • 2014-2018 - საქართველოს საპატრიარქოს წმინა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) დეკანის მოადგილე
 • 2012 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმინა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 
 • 2012-2014 - აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
 • 2011-2013 - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  
 • 2006 წლიდან დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მიკროეკონომიკის კათედრის მოწვეული პროფესორი  
 • 2006-2012 - აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტის (აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი) უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • 2010 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მოწვეული პროფესორი 
 • 2001-2005 - საქართველოს განათლების სამინისტრო, განათლების სისტემის გარდაქმნისა და  განმტკიცების რეფორმის პროექტი. მონიტორი სამეგრელო-ზემო სვანეთში
 • 2000-2010 - საქართველოს ბიზნესის უნივერსიტეტის სასწავლო ნაწილის გამგე
 • 1995-2000 - აბაშის რაიონი, ზანათის საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი

მონაწილეობა სამეცნიერო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში:

 • 2018 წ. - ესპანეთი, ბარსელონა. 20-ე საერთაშორისო კონფერენცია ეკონომიკა, ბიზნესსა და მარკეტინგ მენეჯმენტში. https://waset.org/journal/Socia
 • 2018 წ. - თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“
 • 2018 წ. - თბილისი. საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები“ 
 • 2017 წ. - ესპანეთი, ბარსელონა. 19-ე საერთაშორისო კონფერენცია ეკონომიკა, ბიზნესსა და მარკეტინგ მენეჯმენტში. https://waset.org/journal/Socia
 • 2017 წ. - თბილისი. საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მიერ ორგანიზებული საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებული პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: "კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები"
 • 2017 წ. - ბათუმი. მეოთხე რეგიონული სიმპოზიუმი "საკრუიზო ტურიზმი, მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვიას რეგიონში"  
 • 2015 წ. - თბილისი. FRIEDRICH EBERT STIFTUNG და კავკასიის უნივერსიტეტი, კონფერენცია თემაზე: „საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ძირითადი ხელშემწყობი პირობები“
 • 2015 წ. - თბილისი. საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, საქართველოს ბიზნეს პალატა, თავისუფალი ეკნომიკის ინსტიტუტი „FEBI“ - თბილისის მეოთხე ეკონომიკური ფორუმი - თავისუფალი ტრიბუნა, თემა: „საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი და მდგრადი განვითარება“
 • 2013 წ. - თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. სერთიფიკატი 
 • 2013 წ. - თბილისი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“. სერთიფიკატი
 • 2013 წ. - უმანსკი. უკრაინა. უმანსკის  სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ინოვაციები თანამედროვე ეკონომიკურ განვითარებაში“
 • 2013 წ. - პოდოლსკი. უკრაინა. პოდოლსკის სახელმწიფო აგრარულ-ტექნიკური უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ზოოტექნიკური მეცნიერება: ისტორია, პრობლემები, პერსპექტივები“. სერთიფიკატი
 • 2011 წ. - თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“. სერთიფიკატი 
 • 2011 წ. - ბათუმი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი - II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“
 • 2011 წ. - თბილისი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:  „საქართველოს მთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“
 • 2010 წ. - თბილისი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები  განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“
 • 2010 წ. - ბათუმი-ტრაპიზონი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი - I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“
 • 2010 წ. - თბილისი. ,,ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში _ შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან” (წამყვანი _ ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი), მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციით ,,ეკონომიკური განვითარების აკადემიური საბჭო”
 • 2009 წ. - ბათუმი. აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, ბათუმის მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“
 • 2009 წ. - თბილისი. აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს ინსტიტუტთაშორისი  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „რისკის შეფასება და ფერმერული მეურნეობის მდგრადი განვითარების საფუძვლები“
 • 2008 წ. - კიევი. უკრაინა. XII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სოფლის მეურნეობაში საკონსულტაციო სამსახურებისა და პროფესიული საქმიანობის გაძლიერება“
 • 2008 წ. - თბილისი. აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს ინსტიტუტთაშორისი  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „აგრარული სექტორის  ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური გარემო და სამეურნეო რისკის გამოწვევა - XXI საუკუნის სტრატეგიული ხედვა“
 • 2007 წ. - თბილისი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონფერენცია-პროექტი: „ნომინაციები მიკროეკონომიკაში“
 • 2005 წ. - თბილისი. გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია „ელკანა“ - კონფერენცია-სემინარი თემაზე: „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა და მათი გამოყენება საქართველოს აგრარულ სექტორში“ მონაწილეობა  კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში
 • 2013 წ. - თბილისი. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციისა და საქართველოს საპატრიარქოს წმინა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ორგანიზებით საერთაშორისო სემინარი თემაზე: „შრომთი ურთიერთობების თანამედროვე პრობლემები“ 
 • 2012 წ. - თბილისი. საბანკო სწავლების ცენტრი. ტრენინგ-კურსი: „რისკის გაანგარიშების მეთოდოლოგია და მართვა“. სერთიფიკატი
 • 2012 წ. - თბილისი. საბანკო სწავლების ცენტრი. ტრენინგ-კურსი: „ბაზრის მარკეტინგული კვლევა და ანალიზი“. სერთიფიკატი
 • 2009 წ. - თბილისი. შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტი (ციურიხი), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური განათლებისა და  განვითარების ცენტრი (CEED) - საერთაშორისო კონფერენცია-სემინარი: „სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია“.  სერთიფიკატი
 • 2008 წ. - გდანსკი. პოლონეთი.  საქართველოს ახალგაზრდა აგრარიკოს-მეცნიერთა კავშირისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ „თანამშრომლობა-განვითარების“ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სემინარები თემაზე: „საკონსულტაციო სამსახურების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის“. სერთიფიკატი

ძირითადი სასწავლო დისციპლინები და კვლევის მიმართულებები:

 • ეკონომიკის პრინციპები; მიკროეკონომიკა; მენეჯერული ეკონომიკა; მეწარმეობის ეკონომიკა; რისკის თეორია;  და ა.შ.
 • ზემოაღნიშნული დისციპლინების მიმართულებების გარშემო გამოქვეყნებული: სახელმძღვანელო (სალექციო კურსი) - 3; მონოგრაფია - 1; ბროშურა - 1; სამეცნიერო ნაშრომები - 35.

დამატებიტი ინფორმაცია:

 • 2016 წლიდან დღემდე - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული, რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალის - „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 • 2013 წ. 11-12 ოქტომბერი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის: „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 
 • 2012 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმინა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი
 • 2012-2013 წწ. - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი
 • 2008 წლიდან დღემდე - საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული ჟურნალის - „აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიების“ საგამომცებლო-სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 • 2008-2009 წწ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის - „რისკის მართვა ფერმერულ მეურნეობებში“ ძირითადი შემსრულებელი
 • 2013 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ერთჯერადი სადისერტაციო კომისიის წევრი
 • 2011 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ერთჯერადი სადისერტაციო კომისიის წევრი