ნინო ოთხოზორია

გამოცდილება:

 • 2014 წლიდან - წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ,,ქართული უნივერსიტეტის“ საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსებისა და საორგანიზაციო საკითხთა მართვის სამსახურის არქივარიუსი
 • 2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
 • 2011-2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი
 • 2008-2009 - სკოლა-პანსიონ ,,მთიების“ ისტორიისა და გეოგრაფიის მასწავლებელი
 • 2006-2007 - ილ.ჭავჭავაძის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევათა ფაკულტეტის მასწავლებელი
 • 2003-2005 - სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი
 • 1996-2003 - სულხან-საბა ორბელიანის სახ.პედაგოგიური უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის ლაბორანტი

განათლება:

 • 2006 - ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ისტორიის (07.00.03.) მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
 • 1998-2006 - სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მაძიებელი
 • 1991-1996 - ქ. თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ისტორიის  ფაკულტეტი, სპეციალობით-ისტორიკოსი

ენები:

 • რუსული (კარგად)
 • ინგლისური (კარგად)

გამოქვეყნებული შრომები: 11 სამეცნიერო სტატია