ნინო შიოლაშვილი

სამეცნიერო ხარისხი: ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ-პროფესორი
სკოლა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის 
ელ. ფოსტა: n.shiolashvili@sangu.edu.genshiolashvili@yahoo.com

განათლება:

 • 1993-1998 -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი (წარჩინებით);
 • 1999 - თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი;
 • 1998-2001 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი (ასპირანტურა)

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2003-2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების განყოფილება - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 2003-2012 - სრულიად საქართველოს საპატრიარქოს არქივის თანამშრომელი;
 • 2006-2012 - ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის თანამშრომელი;
 • 2010-დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ასისტენტ-პროფესორი;
 • 2016-დღემდე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალებისა და საგანმანათლებლო სამსახურის სპეციალისტი.

სამეცნიერო-საგრანტო პროექტები:

 • 2008-2010 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს ისტორია ტოპონიმიაში. ძირითადი მონაწილე.

სამეცნიერო ნაშრომები:

 • "ნატყუარი დოკუმენტების მეცნიერული შესწავლის ისტორიისათვის  საქართველოში. კრებ.: "საქართველო და ქრისტიანობა"; 2000.
 • "ისტორიულ ნატყუარ დოკუმენტებზე ბეჭდების დასმის საკითხისათვის". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული "ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები" VI, 2003.
 •  "ყალბი დოკუმენტების შესწავლისათვის ევროპაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები"", VII, 2004.
 • ნათია ფსუტური, ნინო შიოლაშვილი - ამაგდარი მეცნიერი (ისტორიკოს დარეჯან მეგრელაძის 80 წლის იუბილესათვის მიძღვნილი), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული "კლიო" 22 (საისტორიო ალმანახი), თბ, 2004. 
 • ქართული დოკუმენტების კვლევა რუსული მმართველობის ორგანოებში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული "ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები" VIII, 2004. 
 • ხევის ისტორიული წარსულიდან, გაზეთი "მადლიანი სტეფანწმინდა", 2004, #4.
 • ნატყუარი საბუთები XVIII საუკუნის სასამართლო განჩინებათა მიხედვით, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული "ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები" IX, 2005.
 • წილკნელი ეპისკოპოსების ქრონოლოგიური რიგი (506-1811 წწ.) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის კრებული "ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები" X, 2006. 
 • სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ამბროსის უცნობი ხელნაწერი - საუბარი ინგლისის მუშათა ორგანიზაციის წევრ კოუტსთან, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის მიერ ისტორიკოს გიორგი ნადირაძის 80 წლის იუბილესათვის მიძღვნილი კრებული "პოეტური სულის მეცნიერი, თბ., 2012.
 • შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიოგრაფიის ქრონოლოგიის საკითხები, "ქვეყნის სიყვარულში განვლილი წლები", აკადემიკოს როინ მეტრეველის დაბადებიდან სამოცდათხუთმეტი წლისადმი მიძღვნილი კრებული, თბ. 2014.
 • სიგელ-გუჯრების შედგენა-გაფორმების წესი საქართველოში, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები", II, 2015.
 • ყალბი საბუთების კვლევის მეთოდები და მათი კლასიფიკაცია საქართველოში, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები", III, 2015.
 • ნინო შიოლაშვილი, "საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობა", ისტორიისა და ეთნოლოგიის სამეცნიერო ჟურნალი "მაცნე", 2017, #2.
 • ყაზბეგების საგვარეულო ისტორიიდან (ყაზბეგების გენეალოგია), საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო "მუზეუმები და კულტურული მემკვიდრეობა" (IV), თბ. 2018.
 • უცხოელ მოგზაურთა ცნობები ბორჯომის შესახებ, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო "მუზეუმები და კულტურული მემკვიდრეობა" (V), თბ. 2018

მონოგრაფიები:

 • დ. მუსხელიშვილი, დ. ბერძენიშვილი, მ. კანდელაკი, მ. სურგულაძე, ნ. შიოლაშვილი, გ. ჭეიშვილი, "საქართველოს ისტორია ტოპონიმიაში (საქართველოს ისტორიული ტოპონიმების კორპუსი)“ ტ. 1. თბილისი,  გამომცემლობა "უნივერსალი", 2010. 
 • დ. მუსხელიშვილი, დ. ბერძენიშვილი, მ. კანდელაკი, მ. სურგულაძე, ნ. შიოლაშვილი, გ. ჭეიშვილი, "საქართველოს ისტორია ტოპონიმიაში (საქართველოს ისტორიული ტოპონიმების კორპუსი)“ ტ. 2. თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი", 2010. 
 • ნინო შიოლაშვილი, "მასალები სოფელ სნოს მოსახლეობის ისტორიისათვის (1732-1918 წწ.)“ თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2013. 
 • ნინო შიოლაშვილი, მასალები ხევის მოსახლეობის ისტორიისათვის, წიგნი 1 (სოფელი სტეფანწმინდა) (1774-1918 წწ.), თბილისი, გამომცემლობა "უნივერსალი", 2016. 
 • ნინო შიოლაშვილი, ირინა არაბიძე, "საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობის სხდომის ჟურნალები“, თბილისი, გამომცემლობა "მერიდიანი“, 2016. 
 • მზია კაცაძე, თამარ ბოლაშვილი, ლეილა სიხარულიძე, ნინო შიოლაშვილი, ირინა არაბიძე, ნანა წურწუმია, სოფიო კაჭკაჭიშვილი, "ილია II სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი" (4 ტომი), თბილისი, "გამომცემლობა პალიტრა L", 2016. 
 • ნინო შიოლაშვილი, "კავკასიის კარი - Porta Caucasiae", თბილისი, გამომცემლობა "სეზანი“ 2018.

სამეცნიერო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა:

 • 2000 წლის 26-28 სექტემბერი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საქალაქო სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველო და ქრისტიანობა": "ნატყუარი საბუთების შესწავლის ისტორიიდან საქართველოში;
 • 2002 წლის 24-26 სექტემბერი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი - მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახაკგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი კონფერენცია: "ისტორიულ ნატყუარ დოკუმენტებზე ბეჭდების დასმის საკითხისათვის";
 • 2003 წლის 2-5 ნოემბერი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი - ნიკო მარის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკველვართა და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო ცონფერენცია: "ყალბი დოკუმენტების შესწავლისათვის ევროპაში";
 • 2005 წლის 28 მაისი - 5 ივნისი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი - თედო ჟორდანიას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია; "ნატყუარი საბუთები და XV-XVIII საუკუნეების სასამართლო განჩინებანი";
 • 2006 წლის 30 მაისი - 1 ივნისი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა კონფერენცია, "ქართული დოკუმენტების კვლევა რუსული მმართველობის ორგანოებში".
 • 2017 წლის 22 მარტი - საქართველს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, "საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დროებითი მმართველობა (1917 წლის 13 მარტი - 14 სექტემბერი)“;
 • 2017 წლის 25 მაისი - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო - "მუზეუმები და კუტურული მემკვიდრეობა“ IV სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისადმი, "ყაზბეგების საგვარეულო ისტორიიდან (ყაზბეგების გენეალოგია)“,
 • 2018 წლის 30 მაისი - 1 ივნისი - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო - "მუზეუმები და კუტურული მემკვიდრეობა“ V სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისადმი "უცხოელ მოგზაურთა ცნობები ბორჯომის შესახებ“.