ნინო წერეთელი

ელ-ფოსტა: ninocereteli@yahoo.com 

განათლება:

 • 1990-2001 წლები, #27 საავტორო საშუალო სკოლა, თბილისი
 • 2001-2005 წლები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა – დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ისტორია (ბაკალავრიატი) 
 • 2003-2004 წლები, გერმანული ენის კურსები, Goethe Institut Tbilisi, საქართველო
 • 2004-2006 წლები, სულხან საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი, საოფისე პროგრამების ოპერატორ მენეჯერის კვალიფიკაცია
 • 2005-2007 წლები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სოციალური მეცნიერების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
 • 2012 წლის ივნისში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში – პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორის აკადემიური ხარისხი

კონფერენციები:

 • პოლიტიკური კონფლიქტის არსი და მისი როლი პოლიტიკაში., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია” თბ., 30-31 მაისი 2011 წ. სტუ.  (გამოქვეყნებული ნაშრომები: 1. ,,საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია”  პრაქტიკულ-ანალიტიკური ჟურნალი – ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა”  #11-12, ივნისი 2007 წელი)
 • ,,საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოების სისტემა და დავების განხილვის თავისებურებანი” – ,,სუხიშვილის უნივერსიტეტი” სამეცნიერო ნნაშრომთა კრებული 2009 წელი
 • ,,ბიზნესთან დაკავშირებული საერთაშორისო გარიგების ხელშეკრულების (კონტრაქტის) ფორმა და სტრუქტურა” - ,,სუხიშვილის უნივერსიტეტი”, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული 2009 წელი
 • კონფლიქტის ცნების ევოლუცია ანთროპოლოგიურ სამეცნიერო ლიტერატურაში., ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები~, თბ., #24., 2012
 • კონფლიქტოლოგიური კვლევები უცხოეთსა და საქართველოში., ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი”, სტუ, #2-3, 2012
 • საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი კონფლიქტების მართ¬ვასა და მოწესრიგებაში”, (ვ. გურგენიძესთან თანაავტორობით)., თბ., 2012.
 • ამილახვრების საგვარეულოს ისტორიიდან., ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები~, თბ., #23., 2011.
 • პოლიტოლოგია., (ვ. შუბითიძესთან თანაავტორობით)., თბ., 2011-2012
 • ორგანიზატორი: International Academy of Sciences and Higher Education (IASHE, London, UK) VII-th International Scientific and Practical Conference "Current problems of human society development" Social and political psychology, “Psychologically Distressed Internally Displaced Children and Access to Quality Education in Country of Georgia”, D. Gamkrelidze, N. Tsereteli
 • ბიზნესის სამართალი, (ზ. ამილახვართან და გ. ამილახვართან თანაავტორობით)., თბ.,B 2010.
 •  სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი – გადასახადები., “ელექტრონული ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება და მისი განვითარების პერსპექტივები”, თბ., 2009 #18-19.
 • “პოლიტიკური კონფლიქტის არსი და მისი როლი პოლიტიკაში”., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია” თბ., 30-31 მაისი 2011 წ. სტუ.
 • სახელმძღვანელო, “ევროპეიზაცია და ქართული პოლიტიკური აზროვნება” (ვ. შუბითიძესთან თანაავტორობით) გამომც. “იურისტების სამყარო” თბ, 2013წ
 • “პოლიტიკური კონფლიქტები და მისი კონტროლი”, თბ. 2013 გამომც. “იურისტების სამყარო”
 •  “მიგრაციის ზრდა გლობალიზაციასთან მიმართებაში” – ჟურნ. სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, თბ. 2018 #9

პედაგოგიური გამოცდილება:

 • 2009-2012 წწ. ასისტენტ პროფესორად, ხოლო 2012 წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში.
 • 2017 წლიდან დღემდე, მოწვეული სპეციალისტი საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსტეტში

სამუშაო გამოცდილება:  

 • 2007 წლის 10 სექტემბრიდან დღემდე თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში, მენეჯერი სამეცნიერო დარგში.

სერთიფიკატი და სტაჟირება:

 • ქალაქ თბილისის საკრებულოსა და მთავრობის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა განყოფილებაში სტაჟირების კურსი (12.04.2005 – 12.07.2005)
 • Hr სერთიფიკატი – – G. Ivaniashvili – orbeliani, ICSRPA Chairman., Human Resources Menegment, 14-25 June, 2010

კომპიუტერული პროგრამები: 

 • MS Office - Windows, Microsoft Word, Microsoft Explorer, Internet Explorer, Internet Search Engines, Outlook Express

ენები:

 • რუსული (კარგად)
 • გერმანული (კარგად)
 • ინგლისური (საშუალოდ)