ნონა საგინაშვილი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2018-დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი - მთავარი ბუღალტრის მოადგილე.
 • 2017-დღემდე - შპს „პირველი ქართული“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 2016-დღემდე - შპს „სალმარი“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 2017 წ. - აუდიტორული ფირმა შპს „აუდიტი XXI“- ბუღალტერი.
 • 2014-2016 წწ. - შპს „EXIM TRAFIK“- ფინანსური დირექტორი.
 • 2014-2016 წწ. - შპს „EXIM GEORGIA“- ფინანსური დირექტორი.
 • 2014-2017 წწ. აუდიტორული ფირმა შპს „თი-ემ-სი“ - კონსულტანტ-ბუღალტერი.
 • 2011-2014 წწ. - შპს „გუჯარი“ - ფინანსური დირექტორი.
 • 2005-2010 წწ - შპს „არქ სტუდია“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 2004-2010 წწ - შპს „BMS“ - ფინანსური დირექტორი.
 • 2002-2009 წწ. - შპს „კულტმშენი“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 2003-2008 წწ - შპს „ორიონ ტექნოლოჯი“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 2002-2013 წწ. - შპს „გოლბი“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 2001- დღემდე - შპს „ქორალი“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 1999-2013 წწ.- შპს „პეანი“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 1999-2002 წწ. - აუდიტორული ფირმა „ირმა“ - კონსულტანტ-ბუღალტერი.
 • 1996-1999 წწ. - შპს „ასა“ - მთავარი ბუღალტერი.
 • 1996-1997 წწ. - ქ. თბილისის ვაკის რაიონის სასამართლოს ადმინისტრაციული მოსამართლის თანაშემწე.

განათლება:

 • თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი- კომერციის ფაკულტეტი.

ტრენინგები:

 • 09.10.2018  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია-„საგადასახადო კანონმდებლობა“
 • 17.09.2018  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია-„სახ. ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა“
 • 25.02.2019 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია-„მოგების გადასახადის ადმინისტრირება ორგანიზაციებში“ (ესტონური მოდელი)
 • 11.01.2019 შპს ააფ-კაპიტალი-„საპენსიო რეფორმის ტრენინგი“

ენები:

 • ქართული - მშობლიური
 • რუსული - კარგად
 • გერმანული - კარგად

საოფისე პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS Office
 • Internet
 • E-mail
 • OrisAccounting
 • ორის ბუღალტერია - საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფა.
 • ორის მენეჯერი - ორგანიზაციის საქმიანობის საფინანსო და მენეჯერული აღრიცხვის ERP პროგრამული უზრუნველყოფა.
 • SuperFin
 • Info