ოთარ მათეშვილი

სამეცნიერო ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
სკოლა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის                
ელ. ფოსტა: hisit@sangu.edu.ge

განათლება:

 • 1959 - თბილისის 55 საშუალო სკოლა.  
 • 1959-1964 - თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიერ ინსტიტუტი
 • 1975 - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი
 • 1980 - ქ.ლონდონის ილინგის კოლეჯის ინგლისური ენის შესწავლის სპეც. კურსი;
 • 1987 - მოსკოვის მ.ტორეზის სახელობის უცხო ენათა სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტის კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1964-1976 - ი. ჭავჭავძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის კათედრის ლაბორანტი
 • 1976 - თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. უნივერსიტეტთან არსებული უცხო ენების შემსწავლელი კურსების დირექტორი
 • 1976-1979 - უნივერსიტეტის ინგლისური ენის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 1979-1983 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მეორე მდივანი
 • 1976-1998 - თბილისის უცხო ენათა სახ. უნივერსიტეტში უფროსი მასწავლებლის (1984 წლიდან - დოცენტის) თანამდებობა
 • 1998-2006 - უნივერსიტეტის თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის კათედრის გამგე
 • 1992-2006 - უნივერსიტეტის სინქრონული თარგმნის განყოფილების გამგე
 • 2006-2010 - უნივერსიტეტის ენების ცენტრის ლექტორი
 • 2007-20013 - ყოველკვირეული გაზეთის Georgian Gournal (მედია სახლი „კვირის პალიტრა“) რედაქტორი
 • 2007-2016 - მთარგმნელი
 • 2009-2018 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ენების ცენტრის ხელმძღვანელი
 • 2011 წლიდან დღემდე უნივერსიტეტის მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი კურსების/სკოლის ხელმძღვანელი
 • 2015 წლიდან დღემდე - უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის „ინგლისური ფილოლოგია“ ხელმძღვანელი
 • 2002-2006- ი.ჭავჭავაძის სახ. ენებისა და კულტურის სახ. უნივერსიტეტი, 9 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.
 • 2014-2018 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ენების ცენტრის მეთოდ. საბჭოს ხელმძღვანელი;
 • 2014 წლიდან დღემდე - უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
 • 1984-1986 - მთარგმნელ-თარჯიმანი ინდოეთში (ქ. დელი და ქ. ბომბეი)
 • 1965-1967 - მთარგმნელ-თარჯიმანი ეგვიპტეში (ქ. ასუანი)
 • 2013 წლიდან - ასოციაცია "კულტურათა დიალოგი XXI" საბჭოს წევრი;
 • 2010-2018 - ეროვნული გამოცდების სააპელაციო კომისიის წევრი;
 • 1995 წლიდან - საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის (ETAG) წევრი;
 • 1995-1998 - ფონდის „ღია საზოგადოება-საქართველო“ კომისიის წევრი
 • 1991 - ი.ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახ. ინსტიტუტის ინგლისური ენის ფაკულტეტის მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე;
 • 1979-1981 - თსუ დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე;

გამოქვეყნებული შრომები:

 • 2017 წ. - იდიომების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი
 • 2015 წ. - ინგლისური ენის სახელმძღვანელო (რიდერი)
 • 2015 წ. - ინგლისური ენის ლექსიკოლოგია (რიდერი; ინგლისურ ენაზე)
 • 2014 წ. - Check Your English - დამხმარე სახელმძღვანელო ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის
 • 2005 წ. - თარგმანი (თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები) - სახელმძღვანელო
 • 2001 წ. - "მეტაფორის ლოგიკური და ენობრივი საფუძველი" - ი.ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ენა, თარგმანი, ლიტერატურა“, VI ტ.
 • 1997 წ. - "ჩვენ ვსწავლობთ წერასა და კითხვას ქართულად“ (ინგლისურ ენაზე)
 • 1992 წ. - ტესტები ინგლისურ ენაში

2012 წ. - სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია II-ს ეპისტოლეთა სრული კრებულის ინგლისურენოვანი თარგმანის მთარგმნელთა ჯგუფის კოორდინატორი; მთარგმნელი

1998 წ. მიღებული აქვს ღირსების მედალი;
1990 წ. - ქ. ატლანტის (აშშ) საპატიო მოქალაქე;