პაატა გოგიშვილი

ელ. ფოსტა: paatagog@sangu.edu.ge

განათლება:

 • 2009-2013 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: დოქტორი; სპეციალობა: კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მათემატიკური მოდელირება
 • 1997-1999 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი; სპეციალობა: კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 • 1993-1997 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრი; სპეციალობა: ფიზიკური ინფორმატიკა

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2016-დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი
 • 2013-2016 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი; ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 2005-2013 - კომპანია “AzRy”; პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი
 • 2006-2009 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი; მიწვეული ლექტორი
 • 2003-2005 - კომპანია “KonnectWorld”; პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი
 • 2001-2003 - “საქართველოს ბანკი”; ქსელის ადმინისტრატორი
 • 2000-2002 - ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი; სისტემური ადმინისტრატორი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 • Prediction of the self-service terminal network income using neural networks - IV international conference of the Georgian mathematical union, Batumi, 9-15 september, 2013
 • Determination of The Vehicle location In Case of Incomplete GPS Data - інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, vol. 3, no. 25, pp. 19-23, 2012
 • Improving of Minimization Algorithms for Finding the Best Weights of Formal Neuron - The International Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary of Academician I. Prangishvili "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Tbilisi, 2010, p. 36

სამეცნიერო კონფერენციებში/ ფორუმებში მონაწილეობა:

 • Neural Network for Self-driving Car - საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2018 
 • Neural Network Software Library for Natural Language Understanding - საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2015
 • Prediction of the Self-Service Terminal Network Income Using Neural Networks - საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2013
 • Improving of Minimization Algorithms for Finding the Best Weights of Formal Neuron - საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 2010

ენები:

 • ინგლისური (თავისუფლად)
 • რუსული (თავისუფლად)